Danssällskapet Branicula

Danssällskapet Branicula är verksamt i Uppsala och dansar sällskaps- och uppvisningsdanser från främst 1700-talet. I huvudsak dansar vi högreståndsdanser men även en del s.k. folkliga danser.

Vi har framträtt i Linnéträdgården, på Disagården, under Uppsalas och Västerås kulturnätter, i Uppsala Stadsteaters foajé, Ranbogården, Salsta slott m.m.

Vi tränar på Fyrisgården nästan varje söndag under höst- och vårterminen. 2014 anordnade vi en kurs i fransk contredance. På senhösten 2015 hölls en kurs i folklig menuett. Vårterminen 2016 lärde vi oss Gigue a deux tillsammans med dansgruppen Grevinnan Brahe.

Under kulturnatten 2023 kommer vi att dansa tillsammans med Grevinnan Brahe i Linnéanum, Botaniska trädgården.

Vi finns på Youtube, och Facebook och med ett inslag i Kulturnatten 2020.

Musik och film av de danser vi dansar finns på Youtube (sök "Braniculas träningslista 2.0").
Liknande och annan användbara musik på Spotify (sök "Braniculas träningslista").

För frågor av olika slag, kontakta:

Anders (upp17(SNABEL-A)live(PUNKT)se) eller

Annika (annika(PUNKT)windahl(SNABEL-A)ponten(PUNKT)se).

 

 

 

 

 

 

Angående Branicula skrev Olof von Dalin omkring 1755 i sina Vitterhetsarbeten, att det var benämning på en förr bruklig dans- eller sånglek, stundom utförd liksom "väfva vadmal", stundom på så sätt att herrar o. damer ställde sig midtemot hvarandra och på visst afstånd (inomhus vid hvardera långväggen), därefter närmade sig hvarandra och parvis svängde rundt, allt under afsjungande af orden: "Vill inte du, så vill jag / dansa rundtom med kulla / kulla, kulla, kulla, kulla, kej, / dansom med Branikula"; äfven om musik eller melodi till ifrågavarande dans.

SAOB

 

Ändrad: 2021-10-02