Dansböcker och -grupper

DANSBÖCKER

Baron Fredrik Åkerhielms Dansbok, 1785. Lär gå att köpa från Svenska Folkdansringen, eller från Dansmuseum i Stockholm.

Dansbok från 1790-talet (Stockholmskällan)

         Tour bok 1797

         Not bok B 

Playfords Dancing Master 1651-1728, John Playford

Recueil de Contredances 1706, Raoul Auger Feuillet 

Angläser och Kadriljer, 12 danser från ... Yttermyra, Ovansjö sn, Gästrikland (En bit ned på länksidan)

An american Ballroom companion - dance instruction manuals, 1490-1920 (210 dansböcker varav 5 äldre än 1700, 45 från 1700-talet (nästan uteslutande europeiska) och ett tjugotal från de första decennierna av 1800-talet.

 

 

 

DANSGRUPPER

Sällskapet Gustafs skål (anordnar danskurser i Stockholm)

Dansgruppen Pied en l'Air (Stockholm)

Dansgruppen Menuett Akademien (Stockholm)

Dansgruppen Grevinnan Brahe (Uppsala)

Danssällskapet Menuetten ( )

 

 

 

Ändrad: 2017-12-28