Ordförklaringar och termer

allemande (omdansning)

 • med dubbel handfattning
 • armarna i kors framför
 • armarna i kors bakom
 • armkrok med vänster eller höger arm

 

allemande (steg) Dubbel allemande utförs på 4 slag, enkel på 4 slag. Dubbel allemande: vänsterfot - högerfot - vänsterfot - lyft högerknä  (eller med ombytta fötter). Enkel allemande: vänsterfot - lyft högerknä  eller högerfot - lyft vänsterknä.

 

angläs  (dans), anglaise, angloise eller danse anglaise, En ursprungligen engelsk långdans som togs upp och formaliserades i Frankrike. Kallades också långdans, även i slutet av 1700-talet.

 

balance  (hälsning) Utföres på två takter.

 1. Steg på tå åt höger, gärna utan att sätta i vänster fot
 2. Plié (på höger fot)
 3. Steg på tå åt vänster, gärna utan att sätta i höger fot
 4. Plié (på vänster fot)

Kan kompletteras med handrörelser, i det att armarna hålles ut åt sidorna och den ledande handen hålls något pekande (Karl XII).

Kan även utföras framåt och bakåt.

 

cast-off      Se omkastning.

 

chaîne       (tur) ”kedja”

Det finns tre typer:

 • chaîne française, fransk kedja
 • chaîne anglaise, engelsk kedja
 • grand chaîne, stor kedja

Alla tre kan utföras antingen fullständigt tillbaka till plats (chaîne entiére?) eller demi-chaîne, d.v.s. man avslutar turen efter halva kedjan. Chaîne utföres alltid genom att man tar i hand; om man inte tar i hand brukar det kallas "slinger".

Olika dansmästare/böcker beskriver de två första kedjorna på olika sätt och kallar dem ömsom det ena, ömsom det andra.

chaîne 1. Två par står parvis (cavaljer och dam tillsammans) mittemot varandra. Gå parvis mot varandra, räck contra moitién höger hand, gå förbi varandra, fatta egen dam med vänster i vänster och höger hand om hennes midja, vänd tillsammans ett halvt varv motsols (= demi-chaîne). Upprepa tillbaka till egen plats (hel kedja). Eftersom denna uppställning främst förekommer i fransäser är detta rimligen chaîne française.

chaîne 2a. Två par står parvis (cav. och dam sida vid sida) mittemot varandra. Ge egen moitié höger hand och gå förbi, ge vänster hand åt contra-moitié och gå förbi (=demi-chaîne), ge höger åt egen moitié och gå förbi, ge vänster åt contra-moitié och gå förbi till egen plats. Denna kedja utförs som en grand chaîne men för bara två par men liknar också chaine 2b. (en så att säga Petite grand chaîne?)

chaîne 2b. Två par står bredvid varandra, (cavaljer och dam mitt emot varandra). Gå fram och ge egen dam höger hand i höger och gå förbi, ge vänster hand till mötande cavaljer och gå förbi (=demi-chaîne), ge höger hand till egen dam och gå förbi, ge vänster hand till mötande cav. och gå förbi till egen plats. Denna typ av kedja kan normalt bara utföras i en angläs-eller långdansuppställning och borde därför vara chaîne anglaise.

Grand chaîne. Utföres av hela uppställningen i en quadrille eller fransäs. Samtliga cavaljerer ger egen dam höger hand och går förbi, ger nästa dam vänster hand och går förbi, o.s.v. När man möter sin moitié första gång (t.ex. på kontraplats) kan kedjan antingen fullföljas i samma riktning, eller vändas och gå i motsatt riktning, och avslutas på egen plats. Den kan också avslutas efter halv kedja på t.ex. contraplats.

 

chassé       (ett steg) ”jakt”. Ena foten förs framåt eller åt sidan, den andra förs snabbt intill. Den andra, bakre foten ska så att säga jaga den främre foten, slå undan den framåt. Fötterna ska helst inte släpas. 

Steget kan utföras åt vänster (vänster fot åt vänster, höger jagar intill, vänster fot åt vänster, höger intill o.s.v.) eller höger (samma som ovan men börja med höger fot åt höger), framåt (vänster fot ett steg framåt, höger intill, vänster fot framåt, höger förbi, vänster intill, höger förbi, o.s.v., som ett modernt schottis-steg utan hopp) eller bakåt (som ovan men baklänges).

Paret kan utföra stegen med enkel handfattning och röra sig åt samma håll, eller med dubbel handfattning och rörelse i sidled (cavaljeren börjar med höger, damen med vänster). man kan också göra chassé croisé där cavaljeren chassérar åt höger (bakom) damen som samtidigt chassérar åt vänster så att de tu växlar plats; tillbaka på samma sätt (damen bakom).

 

contradans (dans) fr. contredanse, från eng. countrydance, egentligen ”lantlig dans” men även med anslutning till contre , ”emot” på grund av de dansandes rörelser emot varandra. Sällskapsdans i vilken de dansande paren rör sig emot varandra och utför olika figurer eller turer; särskilt om kadrilj/fransäs och långdans/angläs.

 

contra-plats  Motstående plats tvärs över uppställningen.

 

contretemps  (figuré-steg) Plié och hopp följt av två benrörelser. Inom barock-dans görs plie + hopp + 2 steg på tå, men det finns flera varianter. Som ett alternativ till Pas de Rigaudon görs 2 contretemps på plats: Plie + hopp på vänster ben+ spark med höger bakåt + spark med höger framåt; plie + hopp på höger + vänster bak + vänster fram.

 

enkelsteg (Playford-steg) utförs på 2 slag, vänsterfot-ihop  eller höger-ihop. I sekvens utförs de vanligen alternerande (v-i   h-i   v-i ...) men kan också göras liksidigt, "haltande" (t.ex. v-i   v-i ...)

 

dos-a-dos   (tur) ”Rygg om rygg”. Två personer eller två par står mitt emot varandra. Gå mot varandra, passera till vänster (höger axel mot höger), passera runt varandra medsols rygg mot rygg utan att vända sig om, backa tillbaka till egen plats.

 

dubbelsteg (Playford-steg) utförs på 4 slag, vänsterfot-högerfot-vänsterfot-ihop  eller höger-vänster-höger-ihop. I sekvens kan de antingen utföras alternerande (v-h-v-i   h-v-h-i   v-h-v-i) eller liksidigt (t.ex. v-h-v-i   v-h-v-i)

 

fleuretsteg   (steg)  Se Pas de fleuret.

 

fransäs      (dans) française eller contredanse française. En från Frankrike härstammande sällskapsdans som utföres av ett flertal mot varandra, i allmänhet i fyrkant uppställda par. Omkring 1760 (och tidigare) utfördes en Quadrille alltid i 8 turer: 1) Stor ronde + figuré, 2) höger & vänsterhand med sin maka + figuré, 3) ring med sina makar + figuré, 4) damernas kors + figuré, 5) cavaljerernas kors + figuré, 6) damenras ring + figuré, 7) herrarnas ring + figuré, 8) allemande eller armarna i kors med sin maka + figuré. I beskrivningarna från sent 1700tal förekommer bara 1 tur, ronde + figuré.

 

front          platsen varifrån musiken spelas eller den plats där den mest heder­värde gästen befinner sig.

gavott-steg  se Pas de gavott

 

kors (omdansning) Två par där alla sträcker in höger hand mot mitten och bildar ett kors, promenad runt, vänd inåt och sträck in vänster hand, promenera tillbaka till ursprungsplats. Händerna kan antingen läggas på hög på varandra (cavaljererna underst) eller så lägger alla handen på framför­varandes (alternativt bakomvarandes) armled.

 

longway     se Angläs.

 

långdans   se Angläs.

 

menuettsteg Se Pas de menuet

 

moitié       Andra halvan i paret, egen partner. Contra moitié för en cavaljer är damen i motstående par.

 

nedåt         se Front.

 

omkastning     (tur). Premiärparet vänder sig framåt-utåt, rundar secondparet, går upp mellan secondparet tillbaka till egen plats; alternativt stannar de kvar på secondplats medan dessa flyttar upp till premiärplats. Omkastning kan även göras av Sec.P. men görs då uppåt i uppställningen.

 

pas de bourrée  Se Pas de fleuret.

 

pas de fleuret (steg) Utföres på 4 taktslag; steget kan påbörjas i plié på höger fot med den vänstra foten fri i luften något bakom den högra; steget utföres helst på halvtå med fotbladen något utriktade.

               1 steg framåt på vänster fot

               2 steg framåt på höger fot

               3 steg fram på vänster fot

               4 plié på vänster fot med höger häl intill ankeln

               Var annan gång gör man v-h-v-plié, var annan h-v-h-plié. 

Steget kan också utföras på 3 taktslag:

               1 steg framåt på vänster fot

               2 steg framåt på höger fot

               3 steg fram på vänster fot + plié i samma takt

               Var annan gång gör man v-h-v/plie, var annan h-v-h/plie

Steget kan kombineras med arm- och handrörelser som sker i opposition, d.v.s. när stegsekvensen börjar med vänster fot hålls högerhanden lyft i en graciös båge en bit framför ansiktet som om man skulle föra en pralin till munnen medan vänsterhanden hålls nedåt-framåt i en välkomnande gest; under de 4 stegen skiftar armarna läge så att när man börjar nästa sekvens med höger fot är vänsterarmen lyft och höger sänkt.

pas de gavott (steg) kan vara ganska varierat, men principen är hopp-steg-steg-assemblé:

     hoppa upp på första foten

     ta steg (förbi) med andra foten

     ta steg (förbi) med första foten

     hoppa upp och landa med båda fötterna samlade på golvet (assemblé). Eftersom båda fötterna landar i assemblén        kan man därefter börja nästa sekvens:s upphopp  med valfri fot. Steget kan förberedas med ett litet gångsteg i            föregående takt, så att sekvensen blir gå-hopp-steg-steg-assemblé

 

pas de menuet, P.d.M. (steg) Utföres på 2 takter med 3 slag i varje takt; det finns många varianter men man börjar alltid med höger fot oavsett vilken riktning man rör sig. Steget kan påbörjas i plié och utföres helst på halvtå.

               1 steg framåt på höger fot

               2 plié på höger fot, vänster häl förs intill höger ankel, gärna i luften.

               3 steg fram på vänster fot

               1 steg fram på höger

               2 steg fram på vänster

               3 plié på vänster, höger häl förs intill vänster ankel, gärna i luften.

               Kan t.ex. räknas ”1 böj 3 4 5 böj” eller ”1 böj 1 2 3 böj” eller ”höger böj vänster höger vänster böj”.

För cavaljerernas del kan steget kompletteras med en diskret handrörelse där händerna förs framåt och bakåt i en 8-figur. Damerna håller vanligen händerna snett nedåt/utåt som vilade de utanpå klädningarna.

Menuettsteg kan även utföras bakåt eller åt sidorna; i det senare fallet kan man alternera med höger/vänster fot framför eller bakom eller alltid föra den ena bakom och den andra framför.

 

pas de menuet a trois movements, (steg) Utföres på 2 takter med 3 slag i varje takt. Steget påbörjas i plié och utföres på halvtå. Förenklad beskrivning.

               1 steg framåt på höger fot

               2 plié på höger fot, vänster häl förs intill höger ankel, i luften.

               3 steg fram på vänster fot

               1 steg fram på höger och ...

               2 ... stå kvar på höger (halvtå) med vänster i luften

               3 hoppa fram från högerfoten och landa på vänster.

               Kan t.ex. räknas ”1 böj 3 4 vänt hopp”  eller ”höger böj vänster höger vänta hopp”.

I övrigt som ordinärt P.d.M..

                      

pas de Rigaudon, P.d.R.   (figurésteg) Utföres på 4 takter med 2 slag i varje takt; på första slaget står man redan i plié.

                (4b Plié                                                                        [(å)])

                1a Sparkpendla åt höger med höger ben (rakt knä)          [pa]

                1b Pendla tillbaka h. ben som slår ut v. ben åt vänster     [dö]

                2a Samla benen och gör pli-…                                         [ri-]

                2b…-ié                                                                          [go-]

                3a Hoppa upp och landa (i plié)                                      [dånn-]

                3b Res upp (relevé)                                                       [nn-]

                4a Paus                                                                        [nn]

                4b (Plié)

                 Tänk ”hänga i tråd fäst uppe på huvudet” och att benen bara pendlar under kroppen.

 

                 P.d.R. kan även utföras på 2 takter:

                 1 Spark åt vänster med vänster ben

                 2 Åt höger med höger ben

                 3 Rakt fram med vänster ben

                 4 Rakt fram med höger ben

 

                 Kan också utföras som dubbel contretemps.

 

plié (rörelse)  Böjning av båda knäna, oftast med båda fötternas hälar invid varandra och fotbladen något utvridna. För att förebygga knäskador ska knäna alltid gå rakt ut över tårna/fötterna.

 

pirouette (figurésteg). Kan göras medsols eller motsols, på ett eller två slag. Medsols: placera vänster fot över och till höger om höger fot, lyft upp på tå (relevé) och vrid kroppen medsols ett halvt varv så att fötterna "kommer rätt", sänk.

 

pousette (tur). Det är oklart vad som åsyftas i de olika dansbeskrivnignarna. I Gustafs Skåls tolkning vänder sig personerna i paret mot varandra och tar varandras händer; cavaljeren går framåt och damen bakåt i 4 steg (skjuta barnvagn), sedan tvärt om tillbaka till plats. Det kan också innebära att t.ex. Pr. paren går mot och från varandra.

 

premiärpar   Det par i en uppställning som står närmast fronten och alltid gör allting först, antingen första paret i en angläs (och alla udda par nedanför), eller de två motstående paren i en fransäs som står med rygg eller ansikte mot fronten. I angläser kan man antingen börja med ett enda premiärpar som ”dansar in” alla övriga par vilka då börjar som seconder, eller så blir alla par premiärer som har udda nummer från fronten räknat. Se även seconpar och vilpar.

 

présence   ”närvaron”, se Front.

 

progression   I angläser rör sig premiärparen nedåt i uppställningen och secondparen uppåt. Progressionen i dansen sker när de byter plats.

 

quadrille    kadrilj, se Fransäs. Under slutet av 1700-talet kallades quadrillen även kontradans.

 

relevé (rörelse) "återupplyft", res upp ur plié, (upp på tå)

 

ronde (tur) ring. En stor ronde utförs av hela uppställningen (i en fransäs eller ringdans). En liten ronde görs av delar av uppställningen, t.ex. två små ronder utförda av två par var i en fransäs.

 

secondpar Det andra paret i en angläs (och alla udda par nedanför) eller de två par i en fransäs som står med sidan mot fronten, de som i dansbeskrivningar ofta gör ”detsamma” som premiärparen nyss gjort. I angläser kan man antingen börja med ett enda premiärpar som ”dansar in” alla övriga par vilka då börjar som seconder, eller så blir bara de par seconder som har jämna nummer från fronten räknat. Se även premiärpar och vilpar.

 

set and turn (Playford-steg) utförs på 8 slag och består egentligen av 2 enkelsteg i sidled + 1 dubbelsteg runt: åt vänster - ihop - åt höger - ihop - snurra vänster (v-h-v-ihop); det görs även åt höger med omvänd fot-ordning.

 

slinger  se Chaine

 

stor ronde se Ronde.

 

tour  "tur" Sekvens av rörelser som utföres i följd.

 

turn (Playford-steg) utförs på 4 slag och består egentligen av 1 dubbelsteg runt: snurra vänster (v-h-v-ihop); det görs även åt höger med omvänd fot-ordning.

 

uppåt  se Front.

 

vals-steg, äldre, utförs ungefär som ett tretakts Pas de Fleuret: på-tå på-tå plié, på-tå på-tå plié. (Modernt valssteg görs nästan tvärt om: ner ner upp, ner ner upp)

 

vil-par  i angläser sker progression, vilket medför att varje premiärpar till slut hamnar längst ner i ledet medan secondparen hamnar längst upp. Där får de stå över en omgång som vilpar och börjar nästa omgång som det andra slags paret:  premiär -> vil -> second  och second -> vil -> premiär.  Ett par som kommer in sedan dansen börjat ställer sig lämpligen som vilpar längst ner.

 

vis-a-vis  ”ansikte mot ansikte”, motstående dansare eller par.

 

 Ändrad: 2016-10-28