Åkerhielms Dansbok

 

 No 1 Grefwinnan Brahe

 

Original

 • St R. :||: :||:
 • Pr. par gjöra half Chaine til Contra plats, alla paren gjöra Chasse hwar och en med sin Motie, samt dansa om med Contra-Moitie en half Tour :||:
 • Sec. par göra de samma, då komma alla på sina rätta ställen :||:
 • Pr. par gjöra omkastning bakom Sec. par med 2:o tacter, P. de R. 2 tacter, samt uti halft kors med sec. par 2 tacter; Pr Ca möta sina Damer på Contra-plats , ger wänstra hand, och dansa om en half tour :||:
 • Sec. par gjöra det samma och komma äfwen på Contra-plats :||:
 • sedan gjöra alla paren Wals til sina rätta ställen, så göras dos a dos med Damen till wänster med 4 tacter P de R 2 tacter; till slut göra alla en Pirouette till höger :||: :||:
 • Slut

Tolkning

 

Musik

 

 

 

 No 2 Grefwinnan Brahe

 

Original

 • St. R :||: :||:
 • Alla Cavaljerer kasta sig bakom Damerne til wänster och gjörahalft kors til Contra –plats :||:
 • och omdansning, sedan kasta sig alla Damer bakom Cav. til höger :||:
 • och gjöra kors til Contra-plats,  så hwar och en får sin Dame :||:
 • Sedan wända Cav. sig åt Damerne til vänster och gjöra dos a dos, och omdansning :||:
 • på samma sätt med nästa Dame, då Cav. komma på sina rätta ställen :||:
 • Då gjöra Pr. par Pousette och i det Samma taga Cav sina Damer åter :||:
 • Sec. par gjöra det samma :||:
 • Slut

Tolkning

 • St. R 16 +16
 • Cav gör omkastning bakom Dam t.v. och vänsterhandskors ½ varv till contraplats, 16 steg.
 • Damer gör omkastning bakom Cav t.h. och högerhandskors ½ varv till contraplats, 16 steg .
 • Cav gör dos-a-dos, 8 steg, och omdansning, 8, med Dam t.v.
 • Cav gör dos-a-dos, 8, och omdansning, 8, med (nästa) Dam t.v. och är tillbaks på sin ursprungsplats.
 • Pr.pa. gör Pousette in i uppställningen, byter Damer och fullföljer pousetten ut ur uppställningen, 4+4 steg, och omdansning 8 steg.
 • Sec.pa. detsamma

Musik

 

 

 

No 10 Retour de Spa  

Original

 • St. R.
 • Alla Cavaljererne skjuta sina Damer till högra hörnet och gjöra P.de R, så gjöra alla omkastning till höger så at Damerne komma till nästa ställe och Cavaljererne till sina förra ställen; så skjuta Damerne Cavaljererne til vänstra hörnet och gjöra P de R och alla omkastning ill vänster så at Cav. kommea til sina nästa ställe och Damerne til sina förra ställen.
 • Nu gjöra alla Cavaljererne omkastning om wänstra Damerne och passerer öfwer til sina första ställen, så gjöra Damerne omkastning om högra Cawaljererne och passerar öfwer til sina första ställen.
 • Pr. par gjöra dos a dos med hwars andras Moitie, och går så igenom Sec. par til sina första ställen o Sec. par gjöra detsamma.
 • Slut

Tolkning

 • St. R.
 • Skjut damerna åt hörnen. P.d.R. Omkastning åt höger (cav ut ur ring tillbaka till egen plats, damer in i ringen till nästa motsols plats).
 • Skjut cav åt hörnen. P.d.R. Omkastning åt vänster (cav in i ringen till nästa medsols plats, damer ut ur ringen tillbaka till nya platsen).
 • Cav gör omkastning om vänster dam (8 steg), går tvärs över uppställninge tillbaka till första plats (8 steg). Damer gör omkastning om höger cav och tillbaka till sin första plats.
 • Prem. paren gör dos-a-dos med motstående moitie. Genombrytning genom sec. par till sin resp. första plats. Seconder detsamma.

 

Musik

 

 

 

No 23 La Bale Hollandoise  

Original

 • St. R.
 • Pr. pa. dansa kring et hwarf, men stanna med ryggarna inåt på samma sida, paret til höger gjöra det samma, men stadna efter första paret, 3dje och 4de paren äfwen så, men stadna efter hwarandra;
 • Alla Cavaljererne avancera til wänster och Damerne til höger och gjöra P. de R. så in emot hwarandra på samma sätt;
 • Cavaljererne promenerar till wänster och Damerne till höger, men efter hwarandra, då första paret avancerar up igen til sitt ställe, de andra paren stadna i linea bakom hwarandra,
 • sedan gjöras kors af 4 up til och 4 neder til, då hwar tager sin Moitié och dansar om en gång.
 • Slut.

 

Tolkning                                                                                          1

                                                                                                  4         2

                                                                                                       3

 • Stor Ronde 16 steg medsols och 16 motsols
 • Par 1 omdansning ett varv, 4 steg, sluta vända framåt, cav t.v., dam t.h. 
 • Par 2, 3 och 4 detsamma, stanna i linjer bakom par 1
 • Alla vänder sig uppåt-utåt (cav. t.v., damer t.h.) och går 4 steg rakt ut, gör P.d.R., vänder nedåt-inåt och går 4 steg tillbaka, gör P.d.R.
 • Resp. rad går ett varv på led tillbaka till plats, 8 steg, cav. motsols och damer medsols.
 • Par 1+2 för sig och par 3+4 för sig gör kors ett varv, 8 steg.
 • Resp par gör omdansning till ursprungsplats, 8 steg.

Musik

 

 

  

No 30 Fröken Höpken  

Original

 • St. R.
 • Pr. pa gjöra Pousette och dansa om en gång o Sec. par gjöra det samma.
 • Sedan gjöra Chaine på hörnen först til höger och så til vänster
 • så gjöra wals af alla paren tills man kommer til Contra-plats
 • då straxs gjöra Stora Chaine til sina ställen igen.
 • Slut

Tolkning

 • St. R.
 • Pr. par gör pousette åt hörnen och tillbaka. Omdansning ett var. Sec. par detsamma.
 • Pr. par gör chaine francaise med secondparet åt höger (diagonal på hörnen) och åt vänster.
 • Alla par vals till contra-plats. (Cav tar 4 steg medsols runt-förbi damen, damen detsamma, cav detsamma, dam detsamma)
 • Stor chaine tillbaka till plats (börja med höger med egen, osv)

Musik

 

 

 

 No 42 L'Embarquement des François

 

Original

 • St. R.
 • Pr.pa. gå in emot hwarandra med pousette och gjöra R. de R., då Sec pa. under det samma Chassera utåt, hwar på sin sida, Damen til höger och Cavaljeren til wänster och gjöra P. de R., men emot hwarandras Moitie;
 • då alla paren sedan gjära dos a dos i hörnen med Contra-Moitie;
 • Sec. pa. gjöra det samma;
 • Alla Cavaljererna taga Damerne til wänster och gjöra promenade baklänges en half Tour och dansa kring et hwarf.
 • Damerna gjöra kors, då Cavaljererne under det samma avancera en half tour til sina rätta ställen då man råkar sin Moitie och dansar kring et hwarf.
 • Sedan stora Chaine en half tour och sist wals til sina ställen.
 • Slut

Tolkning

 • Stor Ronde, 16 steg medsols, 16 steg motsols, gärna chassé.
 • Resp. pr.pa. tar i hand och  chasserar in mot mitten, 4 steg, samt gör P.d.R. Samtidigt separerar Sec. paren med 4 chassésteg åt sidan (C åt vä, D åt hö) och gör P.d.R. mot contramoitie.
 • Pr. pa. vänder snett utåt och gör dos-a-dos med den contramoitié i sec.pa. som möter där. Alla slutar på sina ursprungliga platser.
 • Sec. paren detsamma.
 • Alla cav. ger vänster hand till damen till vänster, för in henne till mitten och de promenerar baklänges ett halvt varv till contraplats, 8 steg. Omdansning medsols med damen nästan ett varv, 8 steg.
 • Damerna gör högerhandskors ett halvt varv medsols samtidigt som cavaljererna promenerar ett halvt varv motsols, alla till sina ursprungsplatser, 8 steg. Omdansning medsols ett varv med egen moitié, 8 steg.  
 • Stor chaine ett halvt varv (börja ge egen höger hand), 16 steg.
 • Vals motsols tillbaka till plats, 16 steg.
 • Slut

Musik

 

 

 

 No 49 Belle Christine

 

Original

 • St. R.
 • Pr.pa. gjöra hel Chaine twärs öfwer
 • Sec.pa.gjöra det samma;
 • Så Chassera Pr.pa. emot högra paren och gjöra P.de R. och kors med dem til sina ställen igen;
 • Sec. pa. gjöra det samma;
 • Sedan gjöra alla paren Promenade til Contra-plats och dansa om en gång.
 • Sedan stora Chaine til sina ställen.
 • Slut

Tolkning

 • Stor ronde, (16+16 steg).
 • Pr. pa. chaine francaise tvärs över och tillbaks (8+8). Sec. Pa. detsamma.
 • Pr. pa. chasserar till högra paret (4) och gör P.de R.(4). Högerhandskors tillbaka till plats (8). Sec. Pa. detsamma.
 • Alla par gör Promenade till contra-plats (8) och dansar om en gång (8).
 • Grand chaine tillbaka till egen plats och dansa om en gång..
 • Slut

Musik

 

 

  

 No 54 Masurs quadrillen

 

Original

 • St. R.
 • Sedan gjöra 4 Damer kors til Contra plats och dansa om med vis a vis Cavaljererne, så kors tilbakars och dans om med egne Cavaljerer,
 • Så gjöres Stora Chaine,
 • sedan gjör första Cavaljeren Wals med sin Dame  rundtom och lämnar henne på nästa ställe åt höger Och tager så den Damen och gjör på samma sätt, så med 3dje och 4de Damen.
 • Så gjöra de tre andra Cavaljererne på samma sätt, tils Damerne hamnar på sina första ställen igen.
 • NB. Det börjas altid med kors af Damerne.
 • Slut

Tolkning

f

Musik

 

 

 

 No 56 Engelska Långdansen

 

Original

 • Bägge första paren gjöra helt kors,
 • så kastar första paret sig bakom andra paret och dansar om en gång,
 • så gjöres Chaine med andra paret.
 • Slut.

Tolkning

 • Par 1 och 2 gör högerhandskors 16 steg (eller högerhandskors 8 steg & vänsterhandskors 8 steg)
 • Par 1 kastar sig bakom par 2 (8 steg)
 • Par 1 gör omdansning med dubbel handfattning (8 steg)
 • Par 1 och 2 gör Chaine anglaise, två varv (16+16 steg, börja ge höger till egen, 4 steg per mötande person)

 

Musik

 

 

  

 No 77 La Rose, långdans

 

Original

Bägge första paren gjöra P.de R. och halft Chaine tvärs öfwer, så gjör första paret en åtta, och under tiden gjöra andra paret et halft Chaine tilbakas igen, så gjöra första paret en Promenade upåt och kastar sig bakom andra paret, sedan dansar första paret om. Slut.

Tolkning

 • Alla gör P. de R. mot egen, samt chaine francaise tvärs över (cav med cav och dam med dam)
 • Ettor korsar upp mellan tvåor och rundar dem (varvid 2:or byter plats inbördes i paret), 8 steg
 • Ettor korsa åter upp mellan tvåor och rundar dem, 8 steg.
 • Ettor promenerar upp med 8 steg, byter plats (cav kan backa de sista tre stegen i det han för över damen) och kastar om tvåorna, 8 steg.
 • Ettor+tvåor gör ronde tillsammans, 8 steg medsols och 8 motsols.

Musik

 

 

 

 No 79 Trettondedagen

 

Original

 • Första paret gjör helt Chaine twärs öfwer
 • så en omkastning om andra paret,
 • och åter omkastning om tredje paret,
 • så Promenade och omkastning om andra paret,
 • sedan kors med tredje och Chaine med andra paret..
 • Slut.

Tolkning 1 (anglaise för många par, med repris på varje del)

 • (takt 1-8) Par 1 gör kedja fram och tillbaka, omkastning om sina närmaste 2:or
 • (1-8) omkastning om nästa par 2, promenad upp till ursprungsplats och omkastning om sina närmaste 2:or. (1:orna längst ner i uppställningen har inga ytterligare 2:or att kasta sig om...)
 • (9-16) 1:orna gör högerhandskors med nästa 2:or (2:orna längst upp i uppställningen, liksom 1:orna längst ner, står sysslolösa... kanhända kan de göra omdansning med sig själva?)
 • (9-16) vänsterhandskors tillbaka
 • (17-24, 17-24) 1:orna gör dubbel kedja med sina närmaste 2:or

Tolkning 2 (för 4 par, utan repriser, par 1A, 2B, 1C och 2D)

 • (takt 1-8) Par 1 byter plats med högerhandskedja, vänder upp mot varandra, gör omkastning om par 2, promenerar upp mellan par 2 och gör åter omkastning om par 2 som samtidigt flyttar upp.
 • (9-16) Par 1A gör högerhandskors med par 2D, tillbaka till plats.
 • (17-24) Par 1A gör kedja med par 2B, par 1C detsamma med par 2D. Börja kedjan höger hand med den som står närmast i motstående par. OBS! 1-paren 1 gör bara 3/4 kedja, 2-paren gör full kedja (så att alla hamnar på rätt sida)
 • (1-8) par 1A (allena) gör kedja-omkastning-promenad-omkastning
 • (9-16) par 1A gör högerhandskors med par 1C (ändpar), samtidigt sompar 2B (ändpar) gör högerhandskors med 2D 
 • (17-24) par 1A gör kedja som ovan med par 2D

Musik

 

 

 

 Nr 105 Siciliano

 

Original

St. R.

Pr.Ca. taga en Dame i hwardera händerna och gjöra Pousette emot hwarandra och Ronde hwar och en med sina Damer. Sec. Ca. gjör det samma.

Alla Cavaljererne gjöra Pirouette och 3 fjerdedels kors till höger, till de komma til tredje Damen.

P. de R emot dessa Damer och omdansning med dem, så gjöra Cavaljererne 3 fjerdedels kors til wänster tilbaka  til sina ställen, alla Damerne gjöra halft kors til Contra-plats, hwarunder Cavaljererne promenera til wänster tils de möta sina Damer, tager dem med wänstra handen och gjöra stora Chaine tilbaka til sina ställen igen. Slut.

Tolkning

 • Stor Ronde med- och motsols, 16+16 steg.
 • Pr. Cav. tar sin egen dam + damen till vänster i hand, går in mot mitten, hälsar och backar, 4 + 4 steg. Pr. Cav. gör Liten Ronde med sina damer, medsols 8 steg.
 • Sec. Cav. detsamma.
 • Cav. gör 2 medsols Pirouetter, motsv 4 steg.
 • Damer gör 2 motsols Pirouetter, motsv 4 steg. 
 • Alla Cav. gör högerhandskors 3/4 varv medsols till 3:e dam, 8 steg.
 • Cav. gör P. de R. mot damerna, motsv 4 steg.
 • Damerna detsamma, 4 steg.
 • Omdansning medsols, dubbel handfattning, 8 steg.
 • Alla Cav. gör vänsterhandskors 3/4 varv motsols tillbaka till plats, 8 steg (fortsätter förbi damen).
 • Alla Damer gör högerhandskors 1/2 varv medsols samtidigt som Cav. promenerar 1/2 varv motsols. Alla kommer till Contraplats, 8 steg.
 • Grand Chaine tillbaka till plats, börja vänster med mötande egen, 8 steg.

Musik

 

 

  

 Nr 107 La Russe

 

Original

fsdfsf

Tolkning

 • Första Damen och andra Cavaljeren gjöra P de R och dansa om,
 • första Cavaljeren och 2:dra Damen gjöra sedan det samma.
 • så gjör första paret Promenade ner, så tillbaka och går så utom andra paret och mötas igen och dansa om,
 • så gjöra de omkastning bakom andra paret och så Chaine med dem, sedan dansa första paret om
 • Slut

Musik

 

 

  

 Nr 116 Washington, långdans

 

Original

 • Första och andra Damer gjöra Ronde med första Cavaljeren,
 • första och andra Caw. gjöra Ronde med första Damen,
 • första Cavaljeren och första Damen gjöra 8 ikring andra Cav. och andra Damen, och komma emellan 2dra och 3dje paren,
 • gjöra så promenad nedan och åter up,
 • dos a doc
 • och omdansning.
 • Slut.

Tolkning

 • Par 1 och dam 2 dansar runt med 8 steg
 • Par 1 och cav. 2 dansar runt med 8 steg
 • Par 1 gör slinger i 8:a - korsa ned mellan par 2, runda upp utanför dem, korsa ner mellan samtidigt som tvåor flyttar upp, 16 steg. (Par 1 slutar på par 2:s plats)
 • Par 1 promenerar ner och upp, 8 + 8 steg.
 • Par 1 gör dos-a-dos, 8 steg.
 • Par 1 gör omdansning, 8 steg.

 

Musik

 

 

  

 No 134 Comtesser Ribbing. Långdans

 

Original

Första paret kastar sig bakom andra paret, Damen på sin sida och Cavaljeren på sin och gjöra omdansning med högra handen, på samma sätt omkastning om tredje paret och omdansning med wänstra handen, så promenade up och bakom 3dje Cavaljeren och omdansning emellan andra och tredje paret, sedan promenade up och omkring andra paret hwar på sin sida och chasserar Damen öfwer på Cavaljerernes sida och Cav. på Damernes,då alla 3 paren Chassera in emot hwarandra och så tilbaka, sedan kastar Damen sig bakom andra Cavaljeren och Cav. bakom tredje Damen och stadnar på twären, då alla sex åter gå in emot hwarandra och tilbaka, då det agerande paret åter kastar sig tilbaka på sit ställe, då Chaine af alla sex gjöras. Så gjöras af första paret dos a dos och Allemande. Slut.

Tolkning

 • Par 1 gör omkastning om par 2 (som flyttar upp) med 4 chassésteg och sedan högerhandsomdansning med 4 chassésteg .

 • Par 1 gör omkastning om par 3 (som flyttar upp) och vänsterhandsomdansning.

 • Par 1 promenerar var för sig upp utanför par 3 (som flyttar ner) med 4 chassésteg och gör dubbelhandsomdansning med 4 chassé.

 • Par 1 promenerar utanför par 2 (som flyttar ner) med 4 chassé och byter sedan plats med 4 sidchassé, cav. till damsida och dam till cav. sida.

 • Linjerna gör approche (1 vänsterchassé + tådipp) och retraite (högerchassé + ihop). Par 1 gör omkastning (med gångsteg), damen in nedom cav 2. och cavaljeren in nedom dam 3 - de hamnar alltså snett emot varandra.

 • Linjerna gör approche och retraite som ovan. Dam 1 gör omkastning om cav 3 och över till sin sida, cav 1 gör omkastning uppåt kring dam 3 och korsar mellan/ned till sin sida.

 • Grand chaine på 8 gångsteg: par 1 höger till egen, cav 2+3 höger till varann, liksom dam 2 + 3. (Eller par 1 ger höger tvärs över, par 2 ger höger nedåt, par 3 ger höger uppåt i uppställningen)

 • Par 1 gör dos á dos (4 gångsteg) och omdansning (4 gångsteg).

 

 OBS. Både par 2 och 3 blir vilpar samtidigt i uppänden, men det är par 3 som vilar 1 gång och sedan blir nytt par 1, medan par 2 får vila två omgångar innan de blir nytt par 1.

Musik

 

 

 

 No 139 Gustafs Skål, eller Collin

 

Original 

 • St.R.
 • Pr. pa: gjöra genombrytning til sina ställen igenom Sec:pa:. Sec. paren gjöra det samma;
 • Sedan hel Chaine på hörnan, först til höger sedan til vänster,
 • Sedan Pousette och genombrytning genom sec.pa. til Contra-plats. Sec: pa: det samma;
 • sedan balance och P. de R. med egen Moitie och Allemande med Damen til wänster.
 • Så balance och P. de R. med samma Dame, utan at släppa armarna, och Allemande med egen Moitie
 • Chaine tvärs öfwer til sina ställen och Allemande i hörnen; Sec. pa: gjöra det samma.
 • Slut

Tolkning

 • Stor Rond, 16 steg åt vänster och 16 åt höger tillbaks till plats. Elegantast är att göra vändningen på steg 17, inte steg 16. Kom ihåg: låg handfattning!
 • Hälsning: Premiärparen hälsar inbördes och går mot varandra m 4 steg, hälsa på contra-paret och byter partner samt går fram till sekondparens port på 4 steg, går genom, tar avsked och  och går tillbaka till egen plats på 8 steg. Sekondparen gör detsamma
 • Diagonaler: paren vänder sig mot varandra (premiärerna åt höger, secondparen till vänster så att 2 diagonaler bildas genom uppställningen) och gör hel kedja med motstående diagonal tillbaka till plats, men avslutar med att vända sig mot andra paret (seconder åt höger, premiärer åt vänster så att nya diagonaler bildas), alla gör hel kedja med motstående diagonal tillbaka till ursprungsplats.
 • Barnvagn och genombrytning: Premiärparen gör pousette (kavaljer skjuter dam 4 steg, dam skjuter tillbaka 4 steg); alla fortsätter dit näsan pekar, genom secondparens portar och till kontraplats, 8 steg. Sekonderna gör detsamma.
 • Balance och Pas de Rigaudon: Dubbel handfattning med egen moitié, gör balancé (höger, vänster) och P.d.R. Släpp partnern och vänd om till bakomvarande person, tag dubbel handfattning och gå runt 8 steg åt vänster. Gör balancé (hö, vä) och P.d.R. med denne, släpp och vänd tillbaka till egen moitié och dansa runt.
 • Kedja till plats: Premiärparen gör stor kedja tvärs över uppställningen tillbaka till plats (8 steg), släpper sin motié och vänder sig åt hörnen och dansar runt 8 steg åt vänster med den personen, och släpper sedan.  Seconderna gör detsamma.
 • Slut.

 

Musik

 YouTube

 

 

 No 140 Branikula, långdans

 

Original

 • Alla paren gjöra promenade up, så nedan, åter up;
 • första paret gjör Ronde först til höger, så til wänster, därpå Allemande med högra armarne,
 • första Cav: gjör Allemande med andra Damen och wänstra armen, första Damen gjör Allemande med andra Cavaljeren och högra armen, sedan Allemande med egen Moitie och högra armen. Således fortfares af Pr. pa: igenom alla paren,
 • därpå promenade up med armarna öfwer hufvudet på Damerne; Damen utan före,
 • Pr. pa: gjöra Allemande med högra armarna, åter promenade neder, Damen utan före,
 • Pr. pa: gjöra Ronde till wänster.
 • Slut

Tolkning  Hela dansen utförs med måttligt snabba springsteg.

 • alla parvis 6 steg uppåt
 • 12 steg nedåt
 • 6 steg uppåt
 • första paret gör motsols rond 6 steg och medsols rond 6 steg med dubbel handfattning och gör sedan medsols allemand med armkrok, 12 steg och slutar på contraplats
 • första cavaljer gör motsols allemand med andra dam och vänster armkrok samtidigt som första dam gör detsamma med andre cavaljer, 6 steg. Första paret gör sedan medsols allemand med höger armkrok och egen moitie, 6 steg. Fortsätt på samma sätt ned genom hela uppställningen.
 • När första paret kommit längs ned bildar de port och går upp längs damlinjen, damen på utsidan. När de kommit längst upp gör de medsols allemand till lämpligt ställe i musiken, och går sedan ned med port längs cavaljerlinjen, damen utanför. När de kommit längst ner gör de motsols rond med dubbel handfattning så mycket som behövs.
 • Upprepa tills första paret kommit längst upp

 

 • Möjligen kan linjesammanslagning med förstaparets nedspring samt pousette-kedja (med paus på första damens respektive siste cavaljerens plats) anammas från modernare Väva vadmal.

 

Musik

 

 (Denna dans är både musik- och stegmässigt ursprung till 'Väva vadmal')

  

 N8 168 L'etrangier

 

Original

 • St. R.
 • Alla damer gjöra hel chaine,
 • Alla cavaljerer giöra det samma
 • Så giöre alla damer omkastning om sin moitié och halft kors til contra plats
 • alla cavaljerer giöra det samma;
 • Så giöra alla damer ½ kors med cavaljeren under armen til sin plats igen,
 • så alemande i hörnen och med egen Moitie
 • Slut

Tolkning

 • Stor Ronde medsols och motsols, 16 steg åt vart håll.
 • Damerna gör kedja ett varv, 16 steg.
 • Cav. gör kedja ett varv, 16 steg.
 • Damerna kastar om åt höger om sin moitié, 8 steg, och gör vänsterhandskors motsols till contraplats, 8 steg.
 • Cav. kastar om åt vänster om moitié, 8 steg, och högerhandskors medsols till contraplats, 8 steg.
 • Damer gör högerhandskors medsols ett halvt varv till plats, med sin cavaljers högerarm under sin vänsterarm, 8 steg. På plats tournerar man runt egen axel från sin moitié, ett varv (8 steg)
 • Allemand medsols på hörnet, 8 steg.
 • Allemand motsolsmed egen, 8 steg.
 • Slut 

Musik

 

 

  

 No 169 Juhldagen 85

 

Original

 • St. R. 
 • Pr.par giöra ½ chaine och ½ kors tilbaka igen. Sec. paren giöra det samma.
 • Så giöras stora chaine ¼, tourneras och giöras chaine til baka; så allemande i hörnen och med egen moitié.
 • Pr. par giöra pousette, P. d. R. och genom brytning genom Sec. par. til sina ställen. Sec. paren giöra det samma.
 • Slut

Tolkning

 • (takt 1-8, 1-8) Stor Rond medsols och motsols.
 • (9-16) Premiärparen gör Chaine francaise till kontraplats och högerhandskors tillbaka till plats.
 • (9-16) Seconderna detsamma.
 • (17-24) En kvarts Stor kedja (höger med egen, vänster med nästa, håll kvar), tourne (gå ett halvt varv motsols runt den man håller i) , en kvarts stor kedja tillbaka till plats (höger med egen).
 • (17-24) Allemand på hörnen, allemand med egen.
 • (25-32) Pr.par tar dubbel handfattning med egen och sidchasserar in mot mitten, P. d. R., vänder sig om och tar contramoitie och gör genombrytning genom seconderna tillbaka till plats.
 • (25-32) Seconderna det samma.

Musik

 

 

  

 Nr  R

 

Original

fsdfsf

Tolkning

 • F

Musik

 

 

 

 

 Ändrad: 20198-09-15