Övriga dansbeskrivningar

 

 Nr 12 La Russ

Notboken från Anders-Persgården i Yttermyra

Original

 

Tolkning

 • Dam 1 och cavaljer 2 omdansar medsols
 • Dam 2 och cavaljer 1 detsamma
 • Först cavaljer 1 och dam 2 samt därefter cavaljer 2 och dam 1 promenerar ner
 • De promenerar tillbaka och dam 2 och 1 byter plats under sista stegen

I Gustafs Skål brukar vi låta par 1 följt av par 2 göra promenaden, varför dambytet i slutet uteblir.

Musik

 

 

 

 Nr 9 Påskdagen

Notboken från Anders-Persgården i Yttermyra

Original

 

Tolkning

 • Stor Ronde, 16 + 16
 • Premiärparen gör approche mot varandra med 2 fotbytessteg, P.d.R.
 • Pr. par. omdansning med contra-moitié med 4 steg ut mellan närmsta secondpar samtidigt som sec. paren separerar med 4 steg, så att man slutar på linje cav 2, dam 1, cav 1, dam 2.
 • Linjerna gör approche mot varann med 2 fotbytessteg fram (med tådipp) och retraite 2 steg. Omdansning på hörnet tillbaka till plats (antingen 1/2 eller 1 1/2 varv)
 • Seconderna detsamma.
 • Medsols promenad med skridskofattning.
 • Balancé på hörnet (2 sidledes chassé-steg snett utåt med tådipp, 2 inåt).
 • Omdansning med egen.

 

Musik

 

 

 

 Nr 7 Grefve Löfvenhjelm

Notboken från Anders-Persgården i Yttermyra

Original

St. R.

Sedan gjör Prim. paren med högra Sec. Paren Ronde till hvarsandras plats, så på Samma Sätt till kontraplats och Sedan på Samma sätt till sin första plats igen,

så gjör alla paren Vals en hel Tour,

Slut

Tolkning

 • Stor Ronde, medsols 16 steg och motsols 16 steg. (Kan göras som 12 sido-chassé-steg + P.d.R
 • Premiärparen dansar medsols en halv Ronde med sina högra sekondpar så att de byter plats, sedan på samma sätt med nästa sekondpar (till sin contraplats), på samma sätt igen och så ytterligare en gång nu tillbaka till sin ursprungsplats. (Sekondparen flyttar sig bara 1/4 Ronde, premiärerna 3/4 Ronde).
 • Alla par dansar parvis vals ett helt varv med dubbel handfattning (om medsols varv går damerna på 4 steg runt cavaljererna ett halvt varv medan herrarna tar små steg bakåt på plats, på samma sätt för cav.; om motsols varv börjar cav. runt dam. Paren ska nu hamnat på nästa pars plats, d.v.s. på 8 steg har man flyttat sig 1/4 varv. 

Musik

 

 

 

 Nr 5 Örebro

Notboken från Anders-Persgården i Yttermyra

Original

St. R.

Prim. Cavalljer gjör Pousette åt hörnen med Sina Moitie och P.d.R. så tillbaka och P.de R. så traverserar de till höger och vönster och P.de R. 

Sedan gjör Pim.paren Promenade till Contraplats så gjör en Cavalljer och vis a vis Dame Schassé till höger och Vänster så dos a dos. Sedan gjör prim. paren ½ Schene till Sin plats igen.

De... andra 3 Paren gör det Samma

Slut

Tolkning (denna tolkning stämmer ej med publicerad musik)

 • Stor ronde, medsols och motsols (gångsteg eller chasséer + plié och pdR)

 

 • Premiärpar gör pousette åt hörnet och pas de Rigaudon. Detsamma till plats.
 • Premiärerna traverserar inom paret m. chassésteg, och gör pdR mot contra-paret. Detsamma till plats. Damen alltid framför i traverseringen.
 • Premiärerna promenerar till contra-plats.
 • Seconderna detsamma.

 

 • premiärerna chassérar 4 steg åt hö, 4 tillbaks åt vä.
 • Premiärerna gör dos-a-dos och chaine francaise tillbaks till plats.
 • seconderna detsamma

 

Musik

 

 

  

 Nr 4 Den 12 October 

Notboken från Anders-Persgården i Yttermyra

Original

Bägge första paren gjöra helt kors, så hel Schene, så gjör förs. paret Promenade neråt och tillbakas, Sedan Ronde med andra pa. Slut.

Tolkning (dansen går i 3/8 och ska sannolikt göras med någon slags valssteg, men vi har valt att utföra den med menuettsteg)

 • Par 1 och 2 gör högerhandskors med 4 Pas de Menuet.
 • De gör Chaine anglaise med 4 P.d.M.
 • Par 1 promenerar ner med 2 P.d.M och upp med 2 P.d.M. och faller in på par 2:s plats (vilka flyttat upp till par 1:s plats).
 • Par 1 och 2 dansar runt medsols med 4 P.d.M (eller 2 steg medsols och 2 motsols).

   

Musik

 

 

 

 Hennes Majestät Drottningens Angläs

 

Original

 

Tolkning

 • Par 1 vänder sig ned mot par 2 vilka vänder sig upp mot par 1.
 • Balancé och P.d.R. , cav. mot cav. och dam mot dam.
 • Dos-á-dos, cav. med cav. och dam med dam.
 • Par 1 promenerar ned , följt av par två.
 • De promenerar tillbaka.

 

Musik

 

 

 

 Fredrike

 

Original

 

Tolkning

 • Stor Ronde, 16 chassé-steg medsols och motsols (eller 11 chassé, 1 plié, 1 P.d.R.)
 • Pr.Pa. 2 chassé-steg upp framför Sec.Pa. åt höger.
 • Alla gör balancé (h. & v.).
 • Liten ronde tillbaka till plats.
 • Sec.Pa. detsamma.
 • Pr.Pa. gör dos-á-dos och omdansning tillbaka till plats.
 • Sec.Pa. detsamma.
 • Stor Ronde, 16 chassé-steg medsols och motsols (eller som ovan)

 

Musik

 

 

 

Contredance af Konung Gustaf III

 

Original

 

Tolkning

 • Stor Ronde                                                                        2/4-takt
 • Pr. Par. halv chaîne tvärs över, Allemande på hörnen
 • Sec. Par. detsamma.
 • Balancé, P.d.Rigaudon med egen, Allemande på hörnen
 • Pr par 4 P.d.Fleuret mot sitt högra secondpar, balancé.         3/8-takt
 • 8 P.d.Fleuret i små Ronder, tillbaka till plats
 • Sec. Par. detsamma
 • Vals, 16 P.d.Fleuret till sina ställen.

Musik

   

 

Die Wunderbare / La Maraveilleuse

 Kontratanz in Wien, Lager/Seidl

Original

 

Tolkning

 • A1   Ronde medsols, 16 sidchassé 
 • A2   Tillbaka 16 sidchassé
 • B     Stor kedja (Grosse kette) ett varv till plats (1 hand / fyra steg)
 • C1   (1+3) approche 3 steg, P.d.R och högerhandskors (Mühle) 8 steg tillbaka till plats
 • C2   (1+3) omdansning med egen partner, dubbel handf, vä 8 steg, hö 8 steg à
 •        (2+4) 3 sidchassé + P.d.R.   3 sidchassé tillbaka + P.d.R
 • D1   (1+3)  hlav chaine anglaise till contraplats, 8 steg (halbe englishe Kette)
 •        (2+4) detsamma
 • D2   halv stor kedja tillbaka till plats (halbe grosse Kette)
 • C1    2+4 detsamma
 • C2    2+4 o 1+3 detsamma
 • D1    2+4 o 1+3 detsamma
 • D2    detsamma

Musik

   

 

  

La Petite Malice

 

Original

 

Tolkning

 • 1-2 Alla gör balancé mot och från varandra
 • 3-4 Pr.pa. gör castoff till Sec. Pa. plats med 2 P.d. Bourrée, Sec.Pa flyttar upp till Pr.Pa. plats på sista takten.
 • 5-8 Pr. Cav. gör omdansning med Sec. Dam.
 • 9-10 Alla gör balancé mot och från varandra
 • 11-12 Sec.pa. gör castoff till Pr. Pa. plats med 2 P.d. Bourrée, Pr.Pa flyttar upp till Sec.Pa. plats på sista takten.
 • 13-16 Sec. Cav. gör omdansning med Pr. Dam.

 

 • 17-18 Pr.Pa gör balance mot och från varandra
 • 19-20 Pr.pa. fattar högerhand, gör 2 P.d. Bourrée i halvcirkel runt varandra och går ihop
 • 21-22 Cav. placera ut dam på hennes contraplats och sig själv till sin contraplats
 • 23-24 Pr.pa. vänder sig tvärt till Sec. Pa. och gör halvt varvs omdansning med dem
 • 25-28 Under 4 P.d. Fleuret ger Pr. Cav högerhand till sin Dam och för upp henne mellan Sec.Pa., släpp hand och runda Sec. Pa. tillbaka till sin nya platser (progression)
 • 29-30 Pr. Pa. vänder tvärt upp mot Sec.Pa. vilka vänder ner mot Pr.Pa, gör balancé mot och från.
 • 31-32 Vänd tvärt tillbaka till moitie, gör balancé mot och från.

 

Musik

   

  

La Frêne

 

Original

Tolkning

 • 1-4 Pr.pa. 2 Pas de Bourrée i halvcirkel åt vä (börja ), Pas de Rigaudon åt .
 • 5-8 Pr.pa. 2 sid-chassé () till contraplats, backar m 1 PdB (), gör PdR åt .
 • 9-12 De gör 2 PdB mot varandra (börja m nerfot), PdR nedåt.
 • 13-16 Cast-off med 4 PdB (börja m nedfot*), in mellan Sec.Pa. så att man står mot sin contra-moitié. Ta dubbel handfattning
  • 17-20 4 sid-chassé uppåt med contra-moitié, 2 PdB uppåt runt egen axel (börja med nedfot*) (cav åt vä/motsols, da åt hö/medsols)
  • 21-24 4 sid-chassé nedåt, släpp nederhänder, 2:or för upp 1:or (som backar) m 2 PdB (börja nedfot) på contraplats. (2:or gör samt. PdB på plats)
  • 25-28 1:or korsar över och rundar till 2:ors plats med 4 PdB (börja ), medan 2:or går upp med 2 PdB på 3:e och 4:e steget (börja nedfot*).
  • 29-32 1:or omdansning medsols med 4 PdB (börja ) och högerhandsfattning.

           *börja med nedfot innebär att man måste korsa den framför uppfoten

              1-4 börja hö, 5-8 börja vä, 9-24 börja ned, 25-32 börja hö

Musik

   

 

 L'Interrompie

 

Original

Sr. R: Prem: Paren giör Pousette fram och tillbaka Så Promenade till Contra Plats En Cawallje och vis á vis Dame giör Pousette fram och tillbaka och Chasse till höger och wänster och Dos á Dos. Så allemande med egen moitie. Sedan ått hörnet med egen moitie och Schein till sin Plats. De andra 6. vis á vis giör det samma. S.

Tolkning

                                              Prem 1

                                    Sec 3                Sec 4

                                              Prem 2

 • 1-8, 1-8:  Stor ronde 12 sid-chassé , plié och P.d.R. medsols och dito motsols (alternativt 16 chassé- eller gångsteg)
 • 9-12: Pr. par gör approche och retraite, börja med höger fram-chassé-steg som slutas med tåspets i golvet, backa med chassé-steg utan tådipp.
 • 13-16: Pr. par gör promenad medsols till contraplats m. 4 fram-chassé-steg och enkel handfattning (på "led" med Dame efter), innanför secondparen (hälsa på dessa vid passage).
 • 17-24: Cav. 1 och Dame 2 gör approche och retraite med fram- och bak-chassé. Sedan sid-chassé till höger och vänster i cirkel innanför seconderna (avsluta med tådipp). De gör dos á dos med varandra på 2 + 2 chassé-steg.
 • 25-32: Alla gör Allemande med egen (höger i höger, damen chassérar 3 steg medsols under lyft arm). Detsamma på hörnet (vänster i vänster, motsols).
 • 33-40 (1-8): Premiärerna gör chaine francaise med chassé-steg tillbaka till ursprungsplats.
 • 9-40: Cav. 3 och Dame 4 detsamma
 • 9-40: Cav. 2 och Dame 1 detsamma
 • 9-40: Cav. 4 och Dame 3 detsamma

 

Musik

 

 

  

Gubben Didric

 

Original

St.R. Prem. Paren gjör Aproche emot högra Second Paren och Prem: Cavaillr gjöra omdansning med högra Sec. Damer och Prem: Damer med Sec: Cavaillr. Så taga Prem: Cavaillr Sina Damer med vänstra hand och gjör Aproche samt Promenade om hvarandra till Egne platser. Second Paren detsamma. Sedan gjör alla Damer hel Rond och Cavaillr utanför till Egna platser. Så Ballance Pas de Rn för Egna Damer och omdansning. Slut.

Tolkning (Allt utföres med gångsteg)

 • Stor Ronde.
 • Premiärpar gör approche till höger secondpar (enkel handfattning), hälsar och dansar om med contra-moitié.
 • Med skridskofattning gör premiärpar åter approche mot seconderna, svänger sedan motsols (cav. backar ett steg) och går tillbaka till plats, hälsande på andra secondparet en passant.
 • Seconderna detsamma
 • Damerna gör motsols Ronde (två varv) medan cav. går ett varv medsols utanför damerna
 • Med dubbelhandfattning med egen moitié görs balancé (h. & v.) och P. d. R.
 • Omdansning med egen motié

Musik

   

 

 Les Manches Vertes (med tretakts Bourré-steg)

  Feuillet 1706

Original Feuillet

Tolkning

 • Pr.Par omdansning medsols 1 ½ varv till contra-plats (4 steg) med högerhandsfattning.

 • Omdansning 1 varv medsols med contra-moitié (4 steg), högerhandsfattning

 • Pr.Par omdansning motsols 1 ½ varv tillbaka till egen plats (4 steg), vänsterhandsfattning.

 • Omdansning 1 varv medsols, cav m. cav, dam m. dam, högerhandsfattning.

 • Sec. Par. slinger till contra-plats (korsa upp mellan och runda) (4 steg + armar).

 • Ronde ½ varv medsols (4 sidsteg).

 • Sec. Par. slinger till contra-plats (korsa ned mellan och runda) (4 steg + armar).

 • Platsbyte med dubbel handfattning (inom paret) tillbaka till ordinarie plats (4 steg) (1 fatta händer och cirkla medsols, 2 tätt i mitten, 3 backa och släpp händer, 4 backa).

 

Musik

 

 

 

 The Tost , longway

John Essex, 1710

Original

Tolkning

 • Ettorna gör omkastning om 2:orna, korsar upp mellan och gör ytterligare en omkastning nedom 2:orna (på contrasida), 8 takter/16 3-takts bourré-steg.

 • 1:orna gör omkastning uppåt, korsar ner mellan 2:orna, och kastar om till sina ursprungsplatser, 8 takter/16 bourré-steg.

 • Herrar går 3/4 medsols varv in mot mitten och stannar vända framåt, samtidigt som damerna gör detsamma motsols; alla står nu på ett led (4 takter/8 bourré-steg).

 • Alla backar 2 gavott-steg och går framåt 2 gavott-steg (2+2 takter).
 • Herrar gör 3/4 motsols varv tillbaka till ursprungsplats, damerna samtidigt detsamma medsols, 4 takter/8 bourre-steg. Sista steget kan göras som balance åt höger och vänster, och/eller skåla inåt.
 • Alla tar hand och chasserar ett helt varv åt vänster i sidled och släpper händerna, 4 takter/8 chassé-steg.
 • Alla går går drygt ett halvt varv medsols inåt, och slutar med ryggen inåt, 4 takter/8 bourré-steg. Sista stegen kan göras som balance hö o vä, med eller utan skål.
 • Alla går ca ett halvt varv motsols utåt tillbaka till plats (vända inåt), 4 takter/8 bourré-steg. Balance och/el skål som ovan.
 • Cav 1 och dam 2 byter plats med varandra (medsols),  2 takter/4 bourré-steg; Cav 2 och dam 1 detsamma.
 • Alla backar 1 gavott-steg, går framåt 1 gavott-steg, och byter plats (medsols) på 2 takter/4 bourré-steg.

 

Musik

 

 

  

 The Duke of Kents Waltz (utföres med äldre valssteg)

 

Original

 

Tolkning

 • Par 1 och 2 gör höger och vänsterhandskors med 4 + 4 valssteg.

 • Alla par 1 tar dubbel handfattning och gör två (långsamma) sidsteg nedåt och två uppåt, gör omkastning om par 2 och går in på deras plats samtidigt som par 2 flyttar upp.

 • Alla tar höger hand med egen, går ett valssteg mot och ett från, varefter damen går motsols under cavaljerens arm samtidigt som de byter plats med varandra. Alla tar vä i vä, går mot och från och damen under cavaljerens arm och de byter tillbaka till ursprungsplats.

 • Alla (utom översta damen och nedersta cavaljeren) tar hö i hö med dansaren som står till höger om ens egen partner, dansar runt 4 takter tillbaka till plats. Alla tar vä i vä med egen och dansar runt 4 takter tillbaka till plats. 

 

Musik

 

 

  

 Den 28 Jan. eller Födelsedagen 

 Tourbok 1797

Original

 St.R. Prem. Paren gjör Aproche emot högra Secon Paret och med dem gjör hel Rond till Egna platser. Så gjör Prem. Paren Aproche emot hvarandra ock half Chéne till Contraplats. Second gjör detsamma. Sedan Promenade till sina ställen af alla Paren. Ballancé P.de R. i hörnen ock Omdansning. Slut.

 

Tolkning

 • Stor Ronde.

 • Pr.Paren gör approche mot högra seconparet (antingen med 4 chassésteg eller två gångsteg+hälsning) och gör liten ronde tillbaka till plats (med gångsteg)

 • Pr.Paren gör approche mot varandra (antingen 2 chassé mot och 2 chassé från eller 2 gångsteg mot och hälsa) samt gör chaine francaise till motsatt plats.

 • Secondparen det samma.

 • Alla par gör medsols promenad ett halvt varv tillbaka till plats med skridskofattning. (Gå långsamt)

 • Balancé (h+v) och P.d.R. på hörnet. Omdansning (antingen på hörnet eller med egen)

 

Musik

 

 

  

 Les Galleries d'Amour 

 Feuillet 1706

Original, Feuillet

Tolkning

     Första delen

 • Par 1 korsar ner genom par två och går upp till contra-plats, 4 pas de Bourrée. OBS!. Cav börjar m vänster, dam m. höger
 • De korsar åter ner genom par två och går upp till sin plats, 4 pdB.
 • Par 1 svänger var för sig upp runt sin övre axel (ca åt vä börja m hö pdB, da åt hö med vä pdB) med 2 pdB och gör pas de Rigaudon (cav åt hö, da åt vä) mot moitié.
 • Par 1 svänger ner runt sin nedre axel (ca åt hö m vä pdB, da åt vä m hö pdB) med 2 pdB och sedan pdR, cav åt vä, da åt hö. Sluta nära varandra.
 • Par 1 klappar ihop högerhand, sen vänsterhand, och vänder sedan uppåt, runt och ned mot par 2 på 2 pdB (cav vänder vä, dam hö)
 • Cavaljerer klappar högerhand, sen vänsterhand och byter plats med 2 pdB (högeraxel mot högeraxel). Damerna samtidigt detsamma.

     Andra delen

 • Par 1 går ner mellan par 2, men rundar tillbaks till egen plats, 4 pdB. OBS! Båda börjar med höger.
 • Par 1 korsar ner mellan par 2, rundar dem och ställer sig utanför dem på 4 pdB; på de sista 2 pdB går par 2 ihop lite. Alla står på linje d1-c2-d2-c1.
 • Tag i hand i linjen och gå uppåt 2 pdB (börja hö pdB), släpp och vänd åt hö på sista plién, ta i hand, gå 2 pdB nedåt.
 • Gå nedåt ytterligare 2 pdB, släpp-vänd.åt.vä-ta.hand och gå 2 pdB uppåt och släpp.
 • Par 1 svänger runt sin ytteraxel nedåt med 2 pdB och gör pdR med nederfot; samtidigt som de gör pdR så går par 2 uppåt-utåt med 2 pdB.
 • Par 1 korsar upp mellan par 2 och rundar ner till sina rätta ställen, 4 pdB.

 

Musik

 

 

  

La bonne Amitie

 Feuillet, 1706

Original, Feuillet

Tolkning

 • Pr.Pa. först höger hand o fot, sedan vänster hand o fot i kors med varandra och byter plats med chassé-steg.
 • Pr.Pa. vänder sig nedåt i ledet, tar först höger hand o fot, sedan vänster hand o fot i kors med par två (damer med damer, herrar med herrar) och byter plats med chassé-steg.
 • Tag hand med contra-moitie (två led), approche med gavottesteg + assemblé, retraite med gavottesteg + assemblé.
 • Pr. Par. slinger till rätt sida (korsa upp mellan, runda).

 

Musik

   

  

 Les Victoires Autrichiennes du 18 et 20 juin 1757

 

Original

 

Tolkning

 1. Grand chaine, (börja höger med egen), 4 steg / pers, runt tillbaka till plats (16 +16 steg).

 2. Grand carrée (pr.pa. går 4 steg in mot mitten, delar sig 4 sideledes steg utåt, 4 backa, 4 tillbaka till egen plats, och sedan tillbaks i samma bana (4 utåt, 4 fram, 4 in, 4 bak); samtidigt gör seconderna 4 från varandra i sidled, 4 framåt, 4 in mot varandra, 4 bakåt) (16+16 steg)

 3. Pr.pa gör genombrytning genom sec.pa; pr.damer åt vä och pr.cav åt hö, rundar personen av eget kön ett helt varv (pr.da åt vä, pr.cav åt hö), och genombryter samma par igen, men rundar andra könet (pr.da åt hö, pr.ca. åt v) och slutar på contraplats. (16 steg). Seconderna gör detsamma (16 steg).

 4. Kedja på hörnet: Pr.par vänder sig åt högra hörnet och alla gör halv chaine francaise (8 steg), sedan liten rond medsols tillbaks till plats (8 steg), sec.par vänder sig åt högra hörnet, halv chaine franc. + liten medsols rond.

 5. Balancé, pas de Rigaudon och omdansning med egen moitié. Detsamma på hörnet.

 6. Pr.par gör halv chaine francaise med varandra och omdansning på hörnet. Sec.pa. detsamma.

 

Musik