Playford The Dancing Master

 

Jenny pluck Pares, ringdans för tre par

 

Original

 • Hands and 2. D. round, set and turn. That again.
 • First man set his Wo. in the midst with her facein him, the 2. man set in his wo. the 3 as much, honour all.
 • Men go round about the we. back again. Back again.
 • First man take out his wo. 2 as much, honour all.
 • Sides all, set and turn. That again.
 • As at the first, we. setting in the men. Then we. go round, and take them out.
 • Arms all, set and turn. That again.
 • As the first time,
 • Men go round. Back again.
 • First man take out his wo. 2. man as much, 3 as much, honour all.

Tolkning

 • Ring åt vänster med 2 dubbelsteg (börja på vänsterfot), set and turn (börja åt vänster). Ring åt höger med 2 dubbelsteg (börja på höger), set and turn (börja höger).
 • Kavaljererna placerar in damerna i mitten i tur och ordning (julgran) och alla hälsar.
 • Kavaljererna åt vänster runt damerna med 16 vanliga steg (eller 4 dubbelsteg). Kavaljererna tillbaka åt höger på samma sätt.
 • Kavaljererena tar ut damerna i samma ordning, alla hälsar.
 • Sides till vänster med dubbelsteg fram och tillbaka (börja på vänsterfot), set and turn (åt vänster). Sides till höger (börja m höger), set and turn (åt höger).
 • Damerna placerar in kavaljererna, hälsar, går åt vänster och tillbaka runt kavaljererna, tar ut desamma och hälsar.
 • Arms åt vänster (armkrok m höger armar, underarmarna mot varandra) med 8 vanliga steg (eller 2 dubbelsteg), set and turn (börja åt vänster). Arms åt höger (vänster armkrok) m. 8 steg (el. 2 dubbel), set and turn (börja höger).
 • Kavaljererna placerar in damerna, hälsar, går åt vänster och tillbaka runt damerna, tar ut desamma och hälsar.
 • Slut.

Musik

 

 

 

Jamaica (eller Jameko), angläs för så många par som vill.

Detta är i princip samma dasn som La Bonne amitie från Feuillet.

Original

 • The 1. Man take his Wo. by the Right-hand, then by the Left, and so holding hands change places, then do the same to the 2 Wo. the 1.  Wo. and 2. Man do the same *
 • Then fall back from your own, the 1. cu. being int the 2. cu. place, go the Figure of 8 **
 • Do this to the last
 • The 1. Man take hands with the 2. Wo. and turn her round, the 1. Wo. and 2. Man do as much *.
 • Then the two Men take hands, and the two We. take hands, and turn once and a half, then turn your own *
 • Do this to the last.

Tolkning 

 • Först paret ger varandra höger hand och sedan vänster hand och dansar runt ½ varv medsols.
 • Cav 1 + dam 2 samt cav 2 + dam 1 detsamma.
 • Alla i respektive led tar i hand och backar 1 dubbelsteg och går framåt ett dubbelsteg.
 • Par 1 korsar upp mellan par två och rundar dem till rätt sida.
 • Cav 2 + dam 1 dansar runt 1 varv
 • Cav 1 + dam 2 detsamma
 • Cavaljererna dansar runt ett varv medsols med varandra och damerna samtidigt detsamma
 • Par 1 dansar runt ett varv medsols och par 2 samtidigt detsamma

 

Musik

   

 

The Marlborough, angläs för så många par som vill.

 

Original

 • The first Man and 2. Wo. Sett to each other, and then Figure the whole Figure round their own partners *
 • The other two do the same **
 • The 1 Man turn the 2. Wo. cross with the Minuet Step, the other two the same, then Hands quite round; then turn Hands, sides half round, and back again; the first couple being at the top, both cast off and turn.

Tolkning 

 • Cav 1 och dam 2 gör bourrésteg mot varandra (börja m. höger), balancé åt vä och hö, backar med ett bourrésteg.
 • Med totalt 8 bourrésteg går de rakt över och på höger sida om sin moitié, rundar densamma, går tillbaka rakt över t.h. om sin mötande contramoitié och t.v. om dennes där stående moitié, rundar den sistnämnde ett helt varv tillbaka till sin plats
 • Cav 2 och dam 1 samma bourré + balancé + bourré
 • Spegelvänd figur mot ovan (gå till vänster om egen moitié, t.v. om mötande contramoitié och t.h. om dennes stående moitié och runda helt varv till plats.
 • Cav 1 och dam 2 dansar om medsols med 2 menuettsteg.
 • Cav 2 och dam 1 detsamma.
 • Alla 4 dansar runt medsols med 4 menuettsteg
 • Cav ger varann högerhand och byter plats med ett menuettsteg och damerna samtidigt detsamma
 • Cav ger varann vänsterhand och byter plats med ett menuettsteg.
 • Par 1 gör omkastning nedom par två med 2 menuettsteg medan samtidigt par 2 väntar ett menuettsteg och går sedan upp med ett menuettsteg.

 

Musik

   

   

Gathering Peascods, ringdans för tre till 8 par.

 

Original

 • Go all 2. doubles round, turn S. * That back again. **
 • Men hands, and go round in the inside, and come to your places ** we. as much **
 • Meet and clap hand, we. as much, while the men go back, men meet again and turn S. * we. meet, men meet, while the we. go back, we. meet again and turn S **
 • Sides, turn S * That again **
 • As before, the we. going first **
 • As before, the we. meeting first. **
 • Arms all, turn S. * That again **
 • Men hands as at the first. * Men meet as at the first time **

Tolkning 

 • Två dubbelsteg åt vänster i ring, turn åt vänster. * Detsamma åt höger. **
 • Cavaljerernas ronde, medsols tillbaka till plats. ** Damerna detsamma. **
 • Cavaljererna går in med ett dubbelsteg och klapp. Medan cav backar ut går damerna in och klappar. Cavaljererna åter in med dubbelsteg och turn (åt höger mot dam?) * Detsamma men damerna börjar (turn vänster åt cavaljer?) **
 • Sides och turn åt vänster * Detsamma åt höger. **
 • Som förut men damerna börjar.
 • Arms medsols och turn åt vänster * Arms motsols och turn höger. **
 • Som förut men cavaljererna börjar. 

 

Musik

   

 

Hole in the Wall, angläs för valfritt antal par

 

Original

 • The 1. cu. cast off below the 2. cu. and lead up in the middle.
 • The 2. cu. cast up and lead down the middle:
 • The 1. Man cross over with the 2. Wo. and the 1. Wo. with the 2. Man,
 • so all four hands half round,
 • and so cast off into the 2. cu place,
 • the rest do the like 

Tolkning

 • Pr.P. gör omkastning ned utom Sec.P., går upp mellan dem, tillbaka till plats
 • Sec.P. gör omkastning upp utom Pre.P., går ned mellan dem, tillbaka till plats
 • Pr. Cav. och Sec.Dam byter plats.
 • Sec. Cav. och Pr.Dam detsamma.
 • Fatta händer och dansa runt ½ varv medsols (Pr.Cav. med båda handflator uppåt, Sec.Cav. med åtm vä. handflata nedåt)
 • Pr.par. släpper konotakt med varandra och gör omkastning utåt, nedåt till Sec.Pars ursprungsplats, Sec.P. går upp på Pr.P:s plats.

 

Musik

   

  

Mr Beveridges Maggot, angläs för valfritt antal par

 

Original

 • The 1. Man cross over and go back to back with the 2. Wo. then the 1. Wo. cross over and go back to back with the 2. Man at the same time:
 • Then meet and turn S.
 • then 1. Man turn the 2. Wo. with his Right-hand, and the 1. Wo. turn the 2. Man with her  Right-hand at the same time,
 • then 1. cu. take Left-hands and turn into their own places:
 • The 1. cu cross over into the 2. cu. place,
 • and go back to back with their Partner,
 • then all four lead up hands a-breast,
 • then go the Figure through,
 • and cast off into the 2. cu. place.

Tolkning

 • Pr.Cav. och Pr.Dam byter plats och vänder sig ned mot Sec.P.
 • Paren gör Dos-a-dos
 • Pr.P. (som står på contra-plats) vänder sig uppåt och rör varandras innerhand, gör omkastning runt Sec.P. tillbaka till plats  -  Pr.Cav först Sec.D. med högerhand, Pr.D. tar Sec.Cav. m vä.hand och när Pr.P. möts tar de varandra i fria handen.
 •  
 • Pr. P. korsar över och gör omkastning nedåt     Sec.P. gör (fullständig dos-a-dos)
 • Pr. P. gör fullständig dos-a-dos                        Sec.P. gör omkastning utåt/nedåt
 • Ta i hand på linje: Sec.Cav. - Pr.Dam - Pr.Cav. - Sec. Dam och gå framåt, häv på 3:e steg
 • Backa lika mycket.
 • Pr.P. gör överkorsning o omkastning nedåt        Sec.P. går ihop mot mitten och uppåt.

 

Musik

   

 

Rufty Tufty, två par

 

Original

 • 1a Meet all a. D. backe againe.
 • 1b That again.
 • 1c Set and turn S.
 • 1d Lead your owne with the left hand to each wall, change hands, meet again, turne S.
 • 1e One man lead up and the other downe, change hands, meet again and turne S.
 • 2 Sides all.
 •    That againe.
 •    As before.
 •    As before
 • 3 Armes all.
 •    That againe.
 •    As before.
 •    As before

Tolkning

 

Musik

   

  

Childgrove angläs för valfritt antal par

 

Original

 • First Man and 2. Man side to their Partners once, and go back to back * 
 • Then the Wo. side to the 2. Man, and the 1. Wo. to the 2.Wo. at the same time, and go back to back **
 • Then turn, sides, and turn your own Partner in the 2. place * 
 • Then go the whole Figure with the 2. cu **

Tolkning 

 • Sides med egen partner (vänster). Dos-a-dos med egen partner (vänster).  * 
 • Cav 1 och cav 2 gör sides och dos-a-dos med varandra på samma sätt, damerna samtidigt detsamma ** (Kan för symmetrins skull göras åt höger.)
 • Cav 1 och cav 2 omdansning medsols 1,5 varv, damerna samtidigt detsamma. (Progression. Kan göras med dubbel handfattning & gång- el. hoppsa-steg el. slängpolskefattning m. hurretrin). 
 • Omdansning med egen partner 1 varv, på samma sätt. *
 • Kedja. ** (Eller Par 1 gör slinger: korsa upp mellan, runda, korsa upp mellan, runda. Eller Båda par gör slinger som kedjan men utan handfattning.)

 

Musik

   

  

Chestnut (or Dove's Figary) angläs för 3 par

 

Original

 • Lead up all a D. and back. * That again. **
 • Men fall back, an we. at the same time change places each with his own, men hands round to your places, and we. at the same time, men being on the we. side, and we. on the mens side. * Back again to your places. **
 • Arms [sic!] all. * That again **
 • Fall back and change places as before, men the Hay, and we. at the same time the first Cu. staying in the last place. * This back again. **
 • Sides [sic!] all. * That again **
 • Fall all back and change places as before, the first man lead down his wo. the rest following him, stay in the last place. * This back again, but cast off instead of leading beteween the rest **

Tolkning 

 • Gå upp parvis med dubbelsteg och backa * Detsamma igen. **
 • Vänd mot partner och backa samtidigt 3 steg, gå mot varann och byt plats med partner (gå till vänster) och vänd upp mot partner. Liten rond  inom leden, ett halvt varv så att 1:orna slutar längst ner, 3:orna längst upp. * Detsamma tillbaks till egen plats. **
 • Sides till vänster  * och höger. **
 • Byt plats som ovan. Slinger inom leden (börja gå åt vänster), 1:orna slutar längst ner, 3:orna längst upp. * Detsamma tillbaka till plats. **
 • Armes med-  * och motsols. **
 • Byt plats som ovan. 1:orna gör cast-off och går utanför leden, ner till 3:ornas plats, 2:or gör cast-off om 3:or. *  Detsamma tillbaka till plats. **  (Originalet säger att 1:orna går ner mellan 2:or och 3:or, men upp utanför 2:or och 3:or)

 

Musik

 

   

Grimstock angläs för 3 par

 

Original

 • Lead up all a D, forward and back, set and turn S. That again. **
 • First Cu. go down between the 2. the third come up between the first * This forward and back, to your places. **
 • Sides all, set and turn S. * That again **
 • First Cu. go down under the 2 Couples arms, the 3 come up under the first. * This forward and back to your places. **
 • Arms all, set and turn S. * That again. **
 • First Cu. change places, and go down the S. Hay. * And come up the S. Hay on her own side**

Tolkning  

 • Dubbelsteg mot och från partnern. Set och turn åt vänster. * Detsamma, set och turn åt höger **
 • Par 1 tar i hand och går neråt mellan par 2 som går upp, par 3 tar i hand och går uppåt mellan mötande par 1 som separerat, och delar sig för par 2 som hand i hand är på väg nedåt. * Fortsätt på samma sätt tillbaka till plats. **
 • Sides till vänster, set och turn åt vänster. * Detsamma till höger **
 • Par 2 gör port som par 1 går under, par 1 gör port som par 3 går under, par 3 gör port som vändande par 2 går under. * Fortsätt tillbaka till plats. **
 • Arms medsols, set och turn åt vänster. * Arms motsols, set & turn höger. **
 • Par 1 korsar ner mellan par 2 och går utom par 3, par 2 och 3 går uppåt (utan att korsa), efter vändning går par 2 ned mellan par 3. *  Par 1 korsar upp mellan mötande par 2 tillbaka till egen sida, och går utom par 3, på samma sätt för övrigt. (Handfattning när möjligt.) **

Musik

   

  

Parson's Farewel, två par

 

Original

 • Meet all, four slips to the left hand. Back all, four slips to the right hand.
 • Men rise once, we. once, rise all 4-times, turn each others wo. We. rise once, men once, rise all 3 times, turn each others wo.
 •  
 • Meet all, lead each others wo to the left hand. Change hands, meet again, take your own we, and to your places.
 • Men meet, cross right hands, then left pass over, turn each others wo. with your right hand, cross to your place agan, and turn your own. We. as much with the Co. hands.
 •  
 • Take your own by both hands, and meet with four slips, take th co. we. four slips to the left hand. Meet again, take your own, and to your places.
 • Turn your own with your right hand, men cross and go all the S. Hay to the Co. side, and turn your own. Turn your own with the left hand, we. cross, go the S. Hay to your places, and turn your own.

Tolkning

 • Parvis, enkel handfattning, gå mot contrapar med dubbelsteg. 4 chasse-steg åt vänster, backa med dubbelsteg, 4 chasse åt höger.
 • Cav. tåhäver och bockar mot varandra, damer detsamma, alla detsamma mot contra-moitie, alla detsamma mot egen motie. Ett varv runt med dubbel handfattning och contra-moitie. Upprepa men damerna börjar.
 •  
 • Parvis, enkel handfattning, gå mot contrapar med dubbelsteg. Byt partner (enkel hand) och gå ut ur uppställninggen med dubbelsteg (Cav åt vänster, D åt höger), byt handfattning och gå in i uppställning, byt partner och backa tillbaka till plats.
 • Cav tar vänsterhand med varandra och byter plats, högerhand med contramoitie och byter plats, högerhand med andra cav och byter plats, vänster med egen moitie och byter plats. Damerna detsamma men med motsatta händer.
 •  
 • Parvis mot varandra, dubbel handfattning, 4 chassésteg mot mitten, byt till contramoitie, 4 chasse ut ur uppställningen, 4 chassé in, byt till egen moitie och 4 chasse tillbaka till plats.
 • Höger hand med egen moitie, ett varv runt på plats. Cav byter plats med varandra (vänster axel mot vänster), byter plats med sin moitie (vänster axel mot vänster) och går runt med egen moitie och dubbel handfattning ett halft varv. Upprepa men börja med andra handen och damerna.

Musik

   

  

New Boe Peep (or Pickadilla), angläs för valfritt antal par

 

Original

 • Lead up all a D. forwards and back. That again.
 • We. go all to the wall and stand, men go up to your own we. and peep four times on each side behind them, fall to your places and all turn S. Tehn men go to the wall and stand, We. go up to your ### and peep four times, teh fall to your places and turn S.
 •  
 • Sides all. That again.
 • As before, the men going first.
 •  
 • Arms all. That again.
 • As at the first

Tolkning

 • Alla går parvis uppåt med dubbelsteg och backar med dubbelsteg. Upprepa.
 • Damerna går från kavaljererna ut mot väggen med ett dubbelsteg. Herrarna går efter med dubbelsteg och lägger händerna på damernas axlar. Kika på varandra över damens högra, vänstra, högra och vänstra axel. Återvänd till ursprungsplats och snurra runt egen axel. Upprepa men herrarna börjar.
 • Sides med dubbelsteg.
 • Gå till väggen men herrarna börjar.
 • Arms med gångsteg
 • Gå till väggen, damerna börjar.

Musik

   

  

Upon a Summers day, angläs för tre par

 

Original

 • Lead up all a D. forwards and back, set and turn S. That again.
 • The men take all hands, and the women hands, meet all a D. back again; the first on each side go under the others Arms on their own side, and meet below. Hands again, and the next Cu. as much; Hands again, and the next Cu. as much.
 •  
 • Sides all, set and turn single. That again.
 • As before.
 •  
 • Arms all, set and turn single. That again.
 • As before.

Tolkning

 • Parvis, enkel handfattning, alla går uppåt med dubbelsteg, och backa med dubbelsteg. Set (med hoppsteg åt sidan) och Turn. Upprepa.
 • Herrsidan tar varandra i hand och damsidan detsamma; gå mot varandra med 1 dubbelsteg och backa på samma sätt. Främsta paret släpper sina led och tar varandra i (fel) hand, går ner i uppställningen och ut genom port på sin egen sida och möts nedanför uppställningen och faller in resp. ledet. på samma sätt med de två andra paren. Precis när paret passerat genom porten tar de andra ett steg uppåt.
 • Sides till vänster, set och turn. Sides till höger, set och turn
 • Leden och Portarna igen.
 • Arms med högerarm, set och turn. Arms med vänsterarm, set och turn

Musik

   

 

Mr Lane's Trumpet-Minuet

 Heter Les Oeufs des Pâques i Recüeil de Contre Danses 1717, av E.A. Jayme

Original

 • The 1. man set to the 2. wo. then fall back and turn S. the 1. wo. set to the 2. man, then fall back and turn S. This to the first Strain played twice.

 • The 1. man take the 2. man by the right hand, and turn round till they come into their own places again, then all four take hands quite round till they come into their own places again; then 1. wo take right hand with the 2. wo. and turn her till she comes into her own place, and all four hands round back again till they come into their own place; then 1. man take his Partner and lead her into the 2. cu. place. This is to the second Strain played twice, and ### ### ### the Repeat

Tolkning  (från l'Amusettes finska tolkning av Les Oeufs des Pâques)

 A1

 • 1-2 Pr. Cav och Sec. D gör balance till höger och vänster
 • 3-4   Ett varv runt sig själv med 1 menuettsteg
 • 5-8   Dubbel handfattning runt ett varv på 2 menuettsteg

 A2:   Sec. Cav och Pr. D detsamma

 B1:    Pr. Cav ger höger hand till Sec. Cav som tar emot vänster.

 • 1-6    Pr. Cav för Sec. Cav runt sig ett varv motsols med 3 menuettsteg.
 • 7-14  Båda paren gör tillsammans medsols ronde, ett varv på 4 sid-menuettsteg åt vänster.

 

 B2:    Pr. D. ger vänster hand till Sec. D som tar emot med höger.

 • 1-6    Pr. D för Sec. D. runt sig ett varv medsols med 3 menuettsteg.
 • 7-14  Båda paren gör tillsammans motsols ronde, ett varv med 4 sid-menuettsteg åt höger.

B3:   

 • 7-14  Pr.Cav. ger sin motie högerhand vilken hon tar med vänsterhanden.
 •          P.C. för P.D runt ca ½ varv motsols och sedan ½ varv till runt Sec.Cav. (progression). På takt 11-14 flyttar sig Sec. uppåt med 2 sidledes menuettsteg.

 

Musik

   

  

Nonesuch

 

Original

 • Lead up forwards and back : That again, set and turn single, that again. First Cu slip just between the 2 Cu. Set your faces to them, put them back by both hands, and half turn them, put them back, and set them as they were, turn your own in the 2. Place : Do thus to the last.

 • Sides all,that again, set and turn S. That again : First man slip before, and stand with his face downwards, the wo. a slip before him and stand faces to your own, the 2 Cu. as much, the 3. Cu. as much, the last Cu. as much :

 • Arms all as you stand, that again, slip all to the left hand, and back to your places, then as much to the right hand. The first man slip to the left hand, and stand, the wo. as much to her left hand, the 2 Cu. as much, third as much, last as much : Then the single Hey, all handing down, and come up on your own side.The 1

Tolkning

 •  Alla par ett dubbelsteg framåt och bakåt (enkel handfattning); upprepa. Set och turn åt vänster och höger. Första paret backar från varandra, mot varann och chassérar ner mellan par 2. Cav 1 tar dubbel handfattning med cav 2 och pousettar denne snett uppåt/utåt med 4 steg, vrider ett halvt varv medsols 4 steg, pousette tillbaka, vrider halvt varv medsols och lämnar Cav 2 på Cav 1:s ursprungsplats. Damerna gör samma men spegelvänt. Par 1 gör omdansning. Detsamma med par 3 resp. 4.
 • Sides med egen, t.v. och t.h. Set och turn t.v och t.h. Cav. 2 (som nu står längst upp) tar glidsteg in mot mittlinjen och vänder sig nedåt, dam 2 detsamma men vänd uppåt (mot sin moitié). Par 3, 4, 1 detsamma.
 • Arms med egen, först v. sen h. Set och turn t.v. och t.h. Alla chassérar 4 t.v, 4 tillbaka till mitten, 4 t.h. och 4 tillbaks till mitten. Cav 2. glidsteg till vänster till moitiés plats (vi gör höger tillbaka till egen plats!), dam 2 detsamma, par 3, 4, 1 detsamma. Grand chaine tillbaka till plats.
 • Om man glider åt höger ur linjen räcker musik för att upprepa från början till och med set and turn.

 

Musik

   

  

Picking of Sticks (Longwayes for six)

 

Original

 • Lead up all a D. forwards and back.
 • That again.
 • First man change places with the 2. Wo, then with the last man.
 • Lead up as before, then th Wo. change as the man did, every Cu doing thus.
 • Sides all.
 • That again.
 • The first Cu. slip down between the 2. they slipping up, then the 2. slip down, and the first up. 
 • All this again, the last Cu. crossing over below, go up and cross above, fall to your places.
 • Then the four last slip, and first Cu. cross about.
 • Arms all. 
 • That again.
 • The We. stand still, men going the Hey between them, the last man going about the middle Wo. do thus three times over, then go quite round about all the We. to your places. 
 • The We. as much.

Tolkning

 

Musik

   

 

Cuckolds all a Row (For four, or eight)

 

Original

 • Meet all forward and back. _ That again. _
 • Turn back to back with the Co. We. Faces again, go about the Co. We. not turning your Faces._ Turn back to back with your own, Faces again, go above your own not turning Faces._
 • Sides all with your own. _ Sides with the Co._
 • Men change places, we. change places, hands all, go round._ We. change places, men change places, hands all and go round, to your places._
 • Arms all with your own._ Arms with the Co.
 • Men put the Co. We. back by both hands, fall even om the Co. side men cast off to the right, your we. following, come to the same place again._ put them back again, fall on your own side, men cast off to the left hand, and come to your places, the We. following._

Tolkning

 

Musik

   

 

Newcastle  (Round for eight)

 

Original

 • Meet all, back again, set to your own, and to the next. * That again. **
 • Arms all, with your own by the right, men all fall with your left hands into the middle, we. go round, then to your places. * Arms again with your own and we. left hands in, men go about them towards the left to your places. *
 • Sides all with your own, and change places with them * Sides with the next, & change places with them **
 • The first man and 3.wo. take hands and meet, the first wo. and 3. man lead out again, then holding up your hands, the other 4. cast off and come under your arms to their places * the other four the like **
 • Arms all with your we. and change places * Arms with the next, and change places ** Now every man is with his own wo. in the Co. place.
 • Fall back from each other, four and four a breast to each wall, turn and change places with your opposites * Fall back from each other four and four along the Room, turn S. change places with your opposite ** So each falls into his place as at first.

Tolkning (premiärer med rygg/mage mot front, second med hö/vä åt front)

 • Fatta händer, alla in mot mitten med dubbelsteg (), backa ut igen (). Balance v-h med egen, v-h på hörnet. Detsamma igen.
 • Höger arms med egen ett varv, Cav gör vänsterhandskors ett varv motsols samtidigt som Damerna hoppsar ett varv medsols. Vänster arms med egen, Damer högerhandskors medsols och Cav motsols ett varv.
 • Sides t.h. med egen, enkel balance (set) åt hö, hälsa och gå förbi egen. Sides med nästa t.v., enkel balance t.v. hälsa och gå förbi. (Alla har flyttat 1/4 varv)
 • Premiärerna (från secondplats) går in mot mitten, vänder, bildar port och går ut. Samtidigt som de går ut delar sig seconderna och går med ut, genom portarna tillbaka till plats. Seconderna detsamma.
 • Höger Arms ett varv, vänster arms ett varv, gå förbi. Arms hö o vä med nästa, gå förbi (Alla på contraplats).
 • Bilda två led parallellt med rummets väggar (på secondplats), premiärerna i mitten, och backa ut, gå ihop och snurra själv åt höger, byt plats med motstående (som om man tog högerhand).
 • Bilda nya led i vinkel mot de gamla (på premiärplats, premiärerna i mitten), backa, gå mot, snurra t.h. och byt plats med motstående.

Musik

   

 

Hunsdon House  (Square)

 

Original

 • First and 3. cu. meet, and taking the co.wo.fall back into the 2. and 4. place, whilst the 2. and 4. fall back each from the own and meet the co.wo. in the 1. and 3. place *  As much again **
 • First and 3. cu meet and turn S. * Men cross over then we. cross over ** The other four doing as much * Than all this back again to your places. **This as before **
 •       This as before **
 • First and 3. cu. meet, turning back to back. ## hands inward and go half round * The other four as much ** All this again to your places. **
 •       This as before **
 • Meet and honor to your own, right hand to the ## and left to your own. * The other four as much ** All this again, honouring to the co.wo. **

Tolkning

Grand square:

Pr. pa  gör approche med gångsteg, samtidigt som sec par  delar sig och backar åt hö resp vä.

Pr.pa. byter moitie och backar ut till sec.pa första plats medan seconderna går in och möter sin contra-moitie på pr.pa första plats.

Samma figur upprepas från de platser man nu står.

Tur 1 - cav byter, dam byter

Pr.pa gör approche, släpper händer och svänger ett varv runt sin högeraxel (men rör sig halvvägs tillbaka till förstaplats), cav byter plats, damer byter plats och alla backar ut till contraplats

Sec. pa. detsamma. Prem par detsamma tillbaka till sin första plats, Sec. pa. detsamma.

Grand square

Tur 2 - ryggar in

Pr.pa gör approche, vänder sig halvt varv runt hö. axel så att ryggarna kommer inåt, tar händer och dansra runt halvt varv, går ut till contraplats och vänder sig där inåt.

Sec. pa. detsamma, Pr.pa detsamma tillbaka till förstaplats. Sec. pa. detsamma.

Grand square

Tur 3 - hälsa + chaine franc.

Pr.pa. gör approche, tar ett steg åt höger och hälsar på sin moitie, gör halv chaine francaise (till contraplats).

Sec. pa. detsamma, pr.pa. detsamma tillbaks till sin förstaplats, sec. pa. detsamma.

Grand Square

Tur 4 - små o stora krokar

Pr. pa. gör approche, svänger ut från varandra (cav runt v. axel , dam runt hö axel) i det att cav gör liten krok i mitten och möts vänster axel mot vänster samt gör stor promenad i krok (runt vä. ax.) till contraplats, medan damerna gör stor krok ut till sin förstaplats och sedan möts i mitten hö axel mot hö och går ut till contraplats.

Sec. pa. detsamma. Pre.pa detsamma tillbaka till förstaplats. Sec. pa detsamma.

Grand Square

Tur 5 - dos-a-dos + högerkors

Pr. par gör approche, gör dos-a-dos, gör högerhandskors halvt varv, går ut till contraplats och vänder in.

Sec. pa. detsamma. Pr.pa.detsamma tillbaka till förstaplats. Sec.pa. detsamma.

Musik

   

 

Lulle me beyond thee  (Longway for eight)

 

Original                                                         D3 D1 C2 C4

                                                                     C3 C1 D2 D4

 • Meet all a D. and back. *  That again **
 • First man and 3. wo., the 3. man and 1. wo. lead out to the wall, while the 3. and 4. meet, the 1. and 3.Cu. fall back from the 2- and 4. Cu.: four and four abreast, recvt all and turn each his opposite * This again, those lead out, that lead in, falling back to the wall each turn his own **
 • First and 3.Cu. sides with your own, then with each others, whilst te other side with their own. **
 • First man and 3. man, the 2 wo. & 4. wo. lead abreast to the wall, fall back and hands round to your places, the other four doing the like at the same time *  the 1. and 3. Cu. lead abreast to the Presence, fall back, and hands round to your places, the other four doing the like downward at the same time **
 • Arms as you sided.
 • First man and 2. wo. the 2. man and 1. wo lead out to the wall, and fall back again, while the other four cross over each with his own, and meeting, each others wo. lead them under the 1. and ? Cu. arms, falling into your places, and turn his own. * That again, the last four doing what the first four did. **

Tolkning

 

 • A1  Linjerna möts med dubbelsteg, backar med dubbelsteg. Detsamma igen.
 • B1  C1+D2 resp. C2+D1 tar i hand och går ur uppställningen medan par 3 resp. 4 tar i hand och             möts i mitten.
 •     Par 1+3 tar i hand och bildar linje liksom par 2+4, backa utåt m. dubbelsteg.
 •     Båda leden går in mot mitten och går runt ett varv med mötande person.
 • B2  Par 3 resp. 4 tar i hand och går ur uppställningen med dubbelsteg, medan C1+D2 resp. C2+D1           går in mot mitten med dubbelsteg.
 •     C1+C3+D2+D4 tar i hand och bildar linje liksom de övriga 4, backa utåt m. dubbelsteg.
 •     Båda leden går in mot mitten, dansar ett varv med sin partner och hamnar ut på ursprungs-             postition.
 • A1   Sides till vänster om partner och backa.
 •        Par 3 resp. 4 sides till höger om partner medan C1 gör sides (t.h.) med D2 och C2 med D1.
 • B1   C1+C3+D2+D4 bildar linje liksom de andra, går ur uppställningen (mot vägg) med dubbelsteg.
 •        Linjerna bildar ring (mittpersonerna backar) och dansar runt ett varv medsols till plats.
 • B2   D3+D1+C1+C3 liksom de andra bildar linje, går ur uppställningen (mot/från front) med dubbel-        steg och backar m dubbelsteg
 •      Linjerna bildar ringar på samma sätt, dansar runt ett varv medsols till plats.
 • A1   Arms som ovan.
 • B1    C1+D2 resp. C2+D1 tar i hand och går ur uppställningen (vägg) med dubbelsteg, vänder och           bildar port, medan par 3 och 4 går in och möts, C3+D4 resp. C4+D3 tar hand och vänder sig             utåt.
 •      C3+D4 resp C4+D3 går ut genom port samtidigt som C1+D2 resp C2+D1 går tillbaka in mot              mitten.
 •      Alla dansar runt ett varv med den partner man har.
 • B2  Par 1 och 2 går ur uppställningen med dubbelsteg (mot front) vänder och bildar port, medan             C3+D4 resp. C4+D3 går in i uppställningen där par 3 resp 4 vänder sig utåt och tar hand.
 •     Par 1 och 2 går tillbaka till plats (håller port), par 3 och 4 går till plats genom port.
 •     Alla dansar runt ett varv med egen partner.

Musik

   

  

The More the Merrier (Longway for as many as will)

 

Original

 • The 1. Cu. take hands and turn down between the 2. Cu. and the cast up at the same time; the 2. Cu. do the like.
 • The 1. Cu. cross over below the 2. Cu. and go the Figure thro',
 • then all four meet and lead up,
 • then hands a-breast,
 • then lead thro' and cast off.

Tolkning

 

Musik

   

  

Black Nag (Longway for three)

 

Original

 • Lead up a D, forwaard and back: That again:
 • First Cu. take both hands and 4 slips up and stand, the 2 Cu. as much, the 3 Cu. slip up, turn all S: Last Cu. slip down, the 2 as much, the first as much, turn all single:
 • Sides all: That again:
 • First man and last wo. change places, first wo. and last man change, the 2 change with his own: All back again:
 • Arms all: That again:
 • Men the single Hey: We. as much:

Tolkning

 • 1 dubbelsteg uppåt, 1 dubbelsteg nedåt
 • detsamma
 • alla dubbel handfattning, par 1 gör 4 sidledes galoppsteg uppåt
 • par 2 detsamma
 • par 3 detsamma
 • alla snurrar ett varv runt egen axel (herrar medsols/höger, damer motsols/vänster)
 • alla dubbel handfattning, par 3 gör 4 sidgalopp nedåt
 • par 2 detsamma
 • par 1 detsamma
 • alla snurrar ett varv runt egen axel (herrar medsols/höger, damer motsols/vänster)

 

 • sides
 • c1 + d3 byter plats med 4 sidledes galoppsteg, vänster axel först, möts mage mot mage
 • c3 + d1 detsamma
 • c2 + d2 detsamma
 • alla snurrar ett varv runt egen axel
 • c1+d3 tillbaka på samma sätt
 • c3+d1 detsamma
 • c2+d2 detsamma
 • alla snurrar ett varv runt egen axel 

 

 • arms
 • cav slinger (c1+c2 byter som om de tog höger i höger, c1+c3 byter (vä), c3+c2 byter (hö) osv) 
 • damslinger (d1+d2 byter (hö), d1+d3 byter (vä), osv

Musik

   

 

Hunt the Squiril

 

Original

The first Man Heys on the We. side, and the 1 Wo. on the Men’s side at the same time. :

Then 1. Man Heys on the Men’s side, and the Wo. on the We. Side, till they come into their own places. ::

Then the 1. cu. cross over and turn:

Then the 2. cu. do the same ::

The 1. Man goes the Figure 8 on the Men’s side, his Partner follows him at the same time, then she slips into her own place:

Then 1: Wo. cast off on the outside of the 3. Wo. and half Figures with the 3. and 2. We. her Partner follows her at the same time, then the Man slips into his own place::

The 1. cu. being at the top, the 1. Man changes over with the 2. Wo. and the 1. Wo with the 2. Man, then all four Hands half round, then the 1 cu. being at the top cast off:

Then Right and Left quite round, and turn your Partner ::

Tolkning (Kan utföras med chassé-steg)

Slinger

Par 1 korsar ner mellan par 2 och cav1 gör 3-personers slinger med dam 3+2 (möt 3 m hö axel), medan Dam1 gör slinger med cav 3+2 (möt cav3 m vä). (16 steg, tillbaks till contraplats)

Par1 korsar ner igen och gör slinger på egen sida på samma sätt (16 steg, till egen plats)

Omdans

Par 1 korsar över, rundar ner om par 2 (som går upp) (8 steg), dansar runt m dubbel handfattning (8 steg). Par 2 detsamma (ned om par 1, dansa runt m dubbel).

Åttan

Cav1 gör omkastning om cav2, och gör 8:a kring c2 + c3 (in mellan c2/c3, rundar c3, osv) och damen följer efter (16 steg). Ställ upp på egen plats!

Par 1 gör detsamma på damsidan, Dam1 leder (16 steg). Ställ upp på egen plats!

Platsbyte och kedja

Cav1 och dam2 byter plats (4 steg), dam1 och cav 2 detsamma (4 steg), alla fyra tar i ring och dansar ½ varv medsols (4 stg), par 1 släpper egen och gör omkastning (4 stg) om par2 som förs upp.

Par 1 och 3 engelsk kedja, (6-8 stg)*. Alla par omdans m dubbel handfattning (8 stg).

*om uppställningen har udda antal par görs 8 steg, dvs 1 varv (1:or flyttar 1 position); detta är originalet. Med jämt antal par görs 6 steg, dvs 3/4 varv (1:or flyttar 2 positioner) annars kommer nedersta paret aldrig in i dansen.

Musik

   

 

 

Ketteldrum (Round for 8)

 

Original

 • Meet all, and back * That again **
 • We. meet, giving their right hands, men meet, giving their right hands, then turn every man to his own wo. by the right hand, then men the left hands, we. their left hands, then turn every wo. her own man by the left hand **
 • Sides all, back again * That again **
 • The 2. cu. meet and fall back, then the next cu. meet and take each others wo. by the right hand and fall into the co, places, then the other cu. meet and fall back, and the first cu. the like, then lead in, taking the we. by the right hand, and cast off to your places **
 • Arms all * That again **
 • All joyn both hands with your we. swing your hands all inward, then break off your hands inward, then turn back to back and kiss the co. we. twice, then swing the co.we. all outwards, then break off your hands outwards, then turn, kissing every one his own wo. turn, and so end.**

Tolkning (Paren i cirkeln numreras 1, 2, 3, 4)

 • Alla går in och backar ut med dubbelsteg, två gånger.
 • Da. går rakt in med dubbelsteg och bildar högerhandskors. Damerna fortsätter gå medsols och cav faller in bakom sin dam med högerhand. Uppställningen går ett halvt varv. Cav för ut sin dam på kontraplats m hö hand.  *  Cav tar dubbelsteg rakt in och gör vänsterhandskors, går motsols samtidigt som damer faller in bakom m vänsterhand. Fortsätt motsols, damen för ut cav på ursprungsplats med vä hand. **
 • Sides.
 • Par 2 (+4) gör approche o retraite mot par 3 (+1) med dubbelsteg. Par 3 (+1) gör approche mot par 2(+4) och ger högerhand till contramoitie. Dam 3(1) gör retraite till sin plats med cav 2(4) samtidigt som cav 3(1) går ut på cav 2(4) plats. * Samma igen med början position 2 (+4). **
 • Arms.
 • Dubbel handfattning med egen moitie, dansa om medsols 1 varv 8 steg. Släpp innerhand och vänd inåt mot hörnet, pussa på vänster och höger kind och gör reverens. Dansa runt 8 steg motsols, släpp och öppna ut ur cirkeln tillbaks till egen moitie. Pussa 2 ggr och gör reverens.

Musik

 

 

St. Martin's Lane     (longway for as many as will, 3pars- progr.)

 

Original

 • The 1. man cast off below the 2. man, then turn the 3. wo. and cast up into his own place; then the 1. wo. cast off below the 2. wo. then tirn the 3. man and cast up into her own place.
 • Lead down the 2. cu. then all hands a-breast with the 3.cu. and go the Figure through, then cast up and all four hands a-breast with the 2.cu. then lead up and go the Figure through the 2.cu. then meet in the 2. cu place and turn; the others do the like.

Tolkning  Utförs gärna med bourrée-steg.

 • Cav 1 kastar ned om cav 2, dansar om åt vä (medsols) med dam 3 och kastar upp om cav 2 (8 takter)
 • Dam 1 kastar ned om dam 2, dansar åt hö (motsols) med cav 3, kastar upp om dam 2.
 • Par 1 går ner mellan par 2 (som flyttar upp) och hamnar mellan par tre som samtidigt kastar uppåt och går en 8-slinger samtidigt som par 1 korsar över och följer efter i par 3:s spår tillbaka till rätt sida (par 1 färdig före par 3).
 • Par 1 promenerar upp och hamnar mellan par 2 som kastar om och går 8 medan 1:orna korsar över och följer 2:orna . 
 • Par 1 (som nu är på par 2:s plats) gör en omdansning (2 takt) *.

*Om det bara är 1 par kvar nedom 1:orna så görs omdansning ner mellan sista paret (som då går upp), annars bara omdans i position.

Musik

   

 

White heart Cabbage, or Easter Tuesday (longway for as many as will, 3pars-progr.)

 

Original

 • The first Couple clap, and cast off below the second Couple _*

 • Then clap and cast up to the Top _:

 • Then cross over and Figure with the second Coupe and cast off, 

 • and Right and Left quite round,

 • and lead through the third Couple and turn your Partner _*

   

Tolkning

Par 1 klappar 2 ggr, kastar ner om p2, klappar 2 ggr och kastar upp om p2 till ursprungsplats.

Korsa över, runda p2, korsa upp mellan p2, runda p2 till deras plats.

Ta hö hand i linjen (cav m cav, dam m dam) och snurra runt ½ varv; byt till vä hand och snurra tillbaka.

Par 2 går ner mellan par 3 till deras plats.

Musik

   

 

Well House (Longway for as many as will, 3pars-progr.)

 

Original

 • The two first Couple lead forward and backward all four a-breast, then the first Couple cross over, the turn your Partner round _*

 • Then all four lead forward and backward again, and the second Couple do as the first did_:

 • Then the two Men clap Hands with their Partners, then turn single and Foot it. The first Couple cast off, the second Couple turn Hands up at the same Time _*

 • The first Couple begin in the second Couple’s Place, clap Hands with the third Couple, then turn single and Foot it; then lead thro’ the third Couple and cast up into the second Couple’s Place _:

   

Tolkning

Par 1 går framåt och samtidigt går par 2 upp på var sida om dem så att alla 4 går i bredd framåt. (C2 C1 D1 D2)

Alla 4 backar.

Par 1 korsar framför och rundar par 2, som går ihop. Par 2 korsar bakom par 2 så att de hamnar på deras utsida.

Samma sak igen, nu med par 2 i mitten. (Par 1 slutar längst fram).

Par 1 o 2 vända mot sin moitie: klappa 2 ggr, vänd runt egen axel, stampa 2 ggr. Par 1 kastar om par 2 till deras plats, vända mot par 3. Klappa 2 ggr, vänd runt egen axel, stampa 2 ggr.

Par 1 går igenom par 3.

Musik

   

 

Prince Eugene's March (Longway for as many as will, 3pars-progr.)

 

Original

 • The first Man clap twice with his Partner, then both cast off and turn quite round_:

 • The other Couple do the same _

 • The first Man change Places with the 2d Woman, and the first Woman with the second Man; then Hands all four half round, and cast off, and Back to Back; the two Men and two Women do the same at the same time _*

 • Then Back to Back each with his Partner, then Right and Left quit round, and lead through the third Couple, and cast up and turn your Partner _:

Tolkning

Par 1 klappar 2 ggr, kastar om par 2 till deras plats och dansar runt 1 varv.

Par 2 gör detsamma (tillbaks till sin plats).

Cav 1 o dam 2 byter plats med varandra. Cav 2 o dam 1 detsamma.

Tag i hand och dansa runt medsols ½ varv.

Par 1 kastar ner om par 2 och gör dos-a-dos i linje (cav m cav, dam m dam)

Dos-a-dos med egen moitié. Ta höger i höger i linje och dansa runt ½ varv, tag vä i vä och dansa tillbaks. Par 1 går genom par 3 till deras plats och dansar om.

Musik

   

 

 

A Soldier and a sailor (Longway for as many as will)

 

Original

 • The 1.cu. lead between the 2.cu. then cast up and go the Figure, then meet their own Partner a Change, sides and cast off into the 2.cu. place; _*

 • the 2.cu. do the same. _:

 • The 1.man turn the 2.wo. with the right hand and go into their own places;

 • the 2.cu. do the same
 • then clap hands with their Partners, and the 1.cu. cast off. _*

 • Take hands with your Partners, and draw aside back to back till you come into your own places again; then lead through, and cast off. _:

   

Tolkning

Par 1 går ner genom par 2 och kastar upp om dem tillbaks till plats.

Par 1 korsar ner genom par 2, rundar dem, korsar ovanför dem och rundar ner till deras plats.

Cav 1 ger hö hand till dam 2, går runt 1 varv.

Cav 2 detsamma.

Par 1 kastar ner om par 2.

Båda paren tar moitiens händer och gör medsols pousette/dos-a-dos, (cav 1 drar sin dam, dam 2 drar sin cav).

Par 1 går upp genom par 2 och kastar ner om dem till sin plats.

Musik

   

 

Buff Coat (Le Buffecotte) Longway for as many as will

 

Original

 • Lead up all, back _*

 • That again, fall back, set every man to his own wo.

   

 • The first cu. cast off into the 2. place, back again _:

 • Cross over with your own wo. into the 2. place, and give one clap with your hands, and turn your own wo. round _*

 • Do this to the last.

   

 • The first man cast off, his wo. following him,

 • then he takes the other wo. by the left-hand and leads her between his wo. and the other man going round them into the same place,

 • then he takes his own wo. and leads her up the middle, and both cast off, into th 2. place and turn her about _*

 • Do this to the last.

   

 • The first man puts his wo. back into the 2. place, and back again _:  (det föreslås att denna rad ska vara sista momentet i första turen)

Tolkning

 

Musik

   

 

Be Loill

 

Original

 • Ledf

Tolkning

 

Musik

   

 

 Ändrad: 2022-08-28